Follow
Age Värv
Age Värv
Associate Professor of Law of Obligations, Tartu University
Verified email at ut.ee - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The Notion of Consumer in EU Consumer Acquis and the Consumer Rights Directive-a Significant Change of Paradigm
M Kingisepp, A Varv
Juridica Int'l 18, 44, 2011
212011
Trade secrets in the intellectual property strategies of entrepreneurs: the Estonian experience
A Värv, H Pisuke, T Mets, E Vasamaee, A Kelli
Review of Central and East European Law 35 (4), 315-339, 2010
162010
The Draft Common Frame of Reference's Regulation of Unjustified Enrichment: Some Observations from Estonia's Viewpoint
A Varv
Juridica Int'l 15, 63, 2008
72008
Trade secrets in entrepreneurs’ intellectual property strategies: the Estonian experience
A Kelli, T Mets, H Pisuke, E Vasamäe, A Värv
Review of Central and East European Law 35 (4), 315-339, 2010
62010
The abstraction principle: a pillar of the future Estonian intellectual property law?
T Hoffmann, A Kelli
European Review of Private Law 21 (3), 2013
52013
The Seller's Liability in the Event of Lack of Conformity of Goods
A Varv, P Karu
Juridica Int'l 16, 85, 2009
52009
Müüja vastutus asja lepingutingimustele mittevastavuse eest
A Värv, P Kalamees
Juridica 7, 2009
52009
Abstraktsioonipõhimõte Eesti ja Saksa intellektuaalse omandi õiguses (The Principle of Abstraction in Estonian and German Intellectual Property Law)
T Hoffmann, A Kelli, A Värv
Juridica 7, 535-542, 2012
42012
The impact of copyright and personal data laws on the creation and use of models for language technologies
A Kelli, A Tavast, K Lindén, K Vider, R Birštonas, P Labropoulou, I Kull, ...
Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2019, 2020
32020
Impact of Legal Status of Data on Development of Data-Intensive Products: Example of Language Technologies
A Kelli, A Tavast, K Lindén, R Bristonas, P Labropoulou, K Vider, I Kull, ...
Legal Science: Functions, Significance and Future in Legal Systems II, 2020
32020
The extent of legal control over language data: the case of language technologies
A Kelli, A Tavast, K Lindén, K Vider, R Birštonas, P Labropoulou, I Kull, ...
Proceedings of CLARIN Annual Conference 2019, 2019
32019
Challenges of transformation of research data into open data: The perspective of social sciences and humanities
A Kelli, T Mets, K Vider, A Värv, L Jonsson, K Lindén, R Birštonas
International Journal of Technology Management & Sustainable Development 17 …, 2018
32018
Different regulatory models of transfer of industrial property rights in the Baltic States: A plea for harmonized approach
A Kelli, A Värv, T Mets, V Mantrov, R Birštonas, C Ginter
International Comparative Jurisprudence 2 (1), 8-17, 2016
32016
Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõu ja seletuskirja esialgne lähtematerjal.[Preliminary materials for the copy-right law act.]
A Kelli, K Nemvalts, E Vasamäe, T Hoffmann, K Härmand, A Värv, L Jents, ...
Available online at. Accessed on 20, 2013, 2013
32013
Kuidas mõista andmestunud maailma? Metodoloogiline teejuht
A Masso, K Tiidenberg, A Siibak, A Aasa, M Ainsaar, M Beilmann, ...
TLÜ kirjastus, 2020
22020
Kriitilisi märkusi mõistlikkuse põhimõtte rakendamise kohta
MA Simovart, A Värv
Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus, 3-2, 2012
22012
Alusetu rikastumise regulatsiooni ühtlustamine Euroopa Liidus
A Värv
Juridica 2008 (4), 230-238, 2008
22008
Austatud lugeja!
A Värv
Juridica International 2019, 2, 2019
12019
Keeleressursside loomise ja kasutamisega seonduvaid isikuandmete kaitse küsimusi
A Kelli, K Vider, I Kull, T Siil, K Lindén, A Tavast, A Värv, C Ginter, ...
Eesti rakenduslingvistika ühingu aastaraamat 14, 77-94, 2018
12018
Lennureisija õigus saada hüvitist. Euroopa Liidu lennureisijate õiguste määrus
K Sein, A Värv
Juridica 2, 107-117, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20