Sekot
Dr. Martina Katalin Szabó, Ph.D.
Dr. Martina Katalin Szabó, Ph.D.
Tokyo University of Foreign Studies; TK CSS RECENS; University of Szeged, Department of Informatics
Verificēta e-pasta adrese: tk.hu
Nosaukums
Citēts
Citēts
Gads
A Hungarian sentiment corpus manually annotated at aspect level
MK Szabó, V Vincze, KI Simkó, V Varga, V Hangya
European Language Resources Association (ELRA), 2016
172016
Egy magyar nyelvű szentimentlexikon létrehozásának tapasztalatai és dilemmái ('Experiences and dilemmas of the creation of a Hungarian sentiment dictionary’)
MK Szabó, T Gecső, C Sárdi
Nyelv, kultúra, társadalom. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához. Bd …, 2015
162015
Magyar nyelvű szövegek emócióelemzésének elméleti nyelvészeti és nyelvtechnológiai problémái
MK Szabó, V Vincze, G Morvay
Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben, 282-292, 2016
152016
Egy magyar nyelvű szentimentkorpusz létrehozásának tapasztalatai
MK Szabó, V Vincze
Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2015
152015
A pletyka a társas rend szolgálatában-Az informális kommunikáció struktúrájának mélyebb megértéséért a computational social science eszközeivel
J Galántai, B Pápay, BG Kubik, MK Szabó, K Takács
Magyar Tudomány 179 (7), 964-976, 2018
142018
A magyar beszélt és írott nyelv különböző korpuszainak morfológiai és szófaji vizsgálata
V Vincze, I Üveges, MK Szabó, K Takács
112021
A beszélői szubjektivitás vizsgálata szentiment-és emóciókorpuszokon
D Fanni, SM Katalin
Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2017, 39, 2017
92017
Emócióelemzés magyar nyelvű szövegeken
MK Szabó, G Morvay
Gecső T.–Sárdi Cs.(szerk.): Nyelv, kultúra, társadalom. Budapest: Tinta …, 2015
92015
Egy magyar nyelvű spontán beszélt nyelvi korpusz (HuTongue) létrehozásának tapasztalatai
MK Szabó, J Galántai
XXVI. MANYE Kongresszus konferenciakötete. Pécs, 2017
82017
Exploring the dynamic changes of key concepts of the Hungarian socialist era with natural language processing methods
MK Szabó, O Ring, B Nagy, L Kiss, J Koltai, G Berend, L Vidács, A Gulyás, ...
Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History …, 2020
72020
Automatic detection of Hungarian clickbait and entertaining fake news
V Vincze, MK Szabó
Proceedings of the 3rd International Workshop on Rumours and Deception in …, 2020
72020
Szentiment-és emóciószótárak eredményességének mérése emóció-és szentimentkorpuszokon
F Drávucz, MK Szabó, V Vincze
Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2017
72017
A „hunlearner" magyar tanulói korpusz fejlesztése és várható hozadékai
P Durst, K Szabó Martina, V Vincze, J Zsibrita
THL2, 28-41, 2013
72013
Linguistic parameters of spontaneous speech for identifying mild cognitive impairment and Alzheimer disease
V Vincze, MK Szabó, I Hoffmann, L Tóth, M Pákáski, J Kálmán, ...
Computational Linguistics 48 (1), 119-153, 2022
62022
Egy magyar nyelvű szentimentlexikon létrehozásának tapasztalatai
MK Szabó
Nyelv, kultúra, társadalom konferencia konferenciakötete, 2014
62014
A bárki nem akárki, avagy a bár-és akár-elemek eltérő nyelvi sajátságai.[Bárki and akárki are not the same: grammatical differences of bár-and akár-words.]
M Szabó
Conference of Doctoral Students, University of Szeged 31, 2012
62012
StaffTalk: magyar nyelvű spontán beszélgetések korpusza
MK Szabó, V Vincze, O Ring, I Üveges, E Vit, F Samu, AE Gulyás, ...
Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, 2021
52021
Az értékváltás jelensége a magyar nyelvben: A negatív emotív elemek egy sajátos használatáról [The phenomenon of polarity shift in Hungarian: A specific usage of negative …
MK Szabó
Magyar Nyelv 115 (3), 309-323, 2019
52019
A szentimentérték módosulásának a problémája a magyar nyelvű szövegek szentimentelemzésében, különös tekintettel az értékvesztésre és az értékváltásra
M Szabó
szte, 2018
52018
A nyelvi értékelés mibenléte a számítógépes értékeléselemzés (szentimentelemzés) szempontjából
MK Szabó
Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola 15 (15), 153-172, 2016
52016
Sistēma šobrīd nevar veikt šo darbību. Vēlāk mēģiniet vēlreiz.
Raksti 1–20