Follow
Marcin Rojszczak
Title
Cited by
Cited by
Year
Cyberbezpieczeństwo
C Banasiński, M Rojszczak, JM Chmielewski, W Hydzik, J Łuczak, ...
Wolters Kluwer, 2020
38*2020
Black box algorithms and the rights of individuals: No easy solution to the" explainability" problem
J Gryz, M Rojszczak
Internet Policy Review 10 (2), 1-24, 2021
272021
Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nowych technik przetwarzania informacji
M Rojszczak
Wolters Kluwer, 2019
27*2019
CLOUD act agreements from an EU perspective
M Rojszczak
Computer Law & Security Review 38, 105442, 2020
202020
Does global scope guarantee effectiveness? Searching for a new legal standard for privacy protection in cyberspace
M Rojszczak
Information & Communications Technology Law 29 (1), 22-44, 2020
192020
Prawne aspekty systemów sztucznej inteligencji – zarys problemu
M Rojszczak
Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe …, 2019
17*2019
The uncertain future of data retention laws in the EU: Is a legislative reset possible?
M Rojszczak
Computer Law & Security Review 41, 105572, 2021
142021
Surveillance, Legal Restraints and Dismantling Democracy: Lessons from Poland
M Rojszczak
Democracy and Security 17 (1), 1-29, 2021
132021
Cybersecurity of consumer products against the background of the EU model of cyberspace protection
C Banasiński, M Rojszczak
Journal of Cybersecurity 7 (1), tyab011, 2021
122021
e‐Evidence Cooperation in Criminal Matters from an EU Perspective
M Rojszczak
The Modern Law Review 85 (4), 997-1028, 2022
112022
Nieograniczone programy inwigilacji elektronicznej a koncepcja państwa autorytarnego
M Rojszczak
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 42 (2), 2020
82020
Online content filtering in EU law–A coherent framework or jigsaw puzzle?
M Rojszczak
Computer Law & Security Review 47, 105739, 2022
72022
National Security and Retention of Telecommunications Data in Light of Recent Case Law of the European Courts
M Rojszczak
European Constitutional Law Review 17 (4), 607-635, 2021
72021
Prawne podstawy prowadzenia masowej inwigilacji obywateli opartej na hurtowym i nieukierunkowanym przechwytywaniu danych w UE z uwzględnieniem dorobku orzeczniczego TSUE i ETPC
M Rojszczak
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017
72017
The role of competition authorities in protecting freedom of speech: the PKN Orlen/Polska Press case
C Banasiński, M Rojszczak
European Competition Journal 18 (2), 424-457, 2022
62022
Extraterritorial Bulk Surveillance after the German BND Act Judgment
M Rojszczak
European Constitutional Law Review 17 (1), 53-77, 2021
52021
Sztuczna inteligencja w innowacjach finansowych–aspekty prawne i regulacyjne
M Rojszczak
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) 9 (2), 61-77, 2020
52020
Cyberbezpieczeństwo w łączności elektronicznej. W: C. Banasiński (red.)
M Rojszczak
Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, 2019
52019
Wpływ robotyzacji na rynek pracy i sektor ubezpieczeń społecznych
M Rojszczak
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 5-14, 2019
52019
Prywatność w epoce Wielkiego Brata: podstawy prowadzenia programów masowej inwigilacji w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych
M Rojszczak
Ius Novum 13 (1), 235-265, 2019
52019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20