Follow
Đinh Điền
Đinh Điền
Assoc. Prof. of University of Science, VNU-HCMC,VN
Verified email at fit.hcmus.edu.vn
Title
Cited by
Cited by
Year
Xử lư Ngôn ngữ tự nhiên, NXB Đại học Quốc gia Tp
Đ Điền
Hồ Chí Minh, 2006
62006
Affection of the part of speech elements in Vietnamese text readability
ĐTN Nguyễn, AV Lương, Đ Điền
Acta Linguistica Asiatica 9 (1), 105-118, 2019
52019
Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại các doanh nghiệp sau khi mua bán sáp nhập trên địa bàn TPHCM
ĐT Điền
Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2012
22012
Giáo tŕnh xử lư ngôn ngữ tự nhiên
Đ Điền
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2006
12006
SO SÁNH CÁC VĂN BẢN TIẾNG VIỆT THEO ĐỘ KHÓ
N Sơn, HV Hoàng, NTN Điệp, Đ Điền, LA Vinh
Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities 130 (6A …, 2021
2021
Ngôn ngữ học Máy tính tiếng Việt và các Ứng dụng
Đ Điền
2018
SO SÁNH CÁC VĂN BẢN TIẾNG VIỆT THEO ĐỘ KHÓ
LA Vinh, NTN Điệp, Đ Điền
2018
Xử lư câu hỏi chính phản trong dịch tự động Hoa-Việt
Đ Điền, TT Phước
Các công tŕnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin và …, 2012
2012
Nghiên cứu và đề xuất một kiến trúc khung cho xử lư tài liệu tiếng Việt
HB Quốc, HT Bảo, Đ Điền
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9