Follow
Anamarija Leben
Anamarija Leben
Fakulteta za upravo
Verified email at fu.uni-lj.si
Title
Cited by
Cited by
Year
The concepts of an active life-event public portal
M Vintar, A Leben
Electronic Government, 383-390, 2002
532002
Delivering better quality public services through life-event portals
M Vintar, M Kunstelj, A Leben
10th NISPAcce Annual Conference, 2002
362002
Evaluating public administration e-portals
A Leben, M Kunstelj, M Bohanec, M Vintar
Information polity 11 (3, 4), 207-225, 2006
252006
Methodology for building models of life events for active portals
L Todorovski, A Leben, M Kunstelj, D Cukjati, M Vintar
na, 2006
242006
Reforming public administration in Slovenia: between theory and practice of good governance and good administration
P Kovač, N Tomaževič, A Leben, A Aristovnik
International Journal of Public Policy 12 (3-6), 130-148, 2016
232016
Evaluation of life-event portals: trends in developing e-services based on life-events
A Leben, M Kunstelj, M Bohanec
4th European Conference on e-Government, Dublin Castle, Ireland, 469-480, 2004
202004
Benchmarking the quality of Slovenian life-event portals
M Vintar, M Kunstelj, A Leben
Improving the Quality of East and West European Public Services, 208-221, 2004
19*2004
Evaluation of life-event portals: multi-attribute model and case study
A Leben, M Bohanec
IFIP International Working Conference on Knowledge Management in Electronic …, 2003
172003
Architecture of an active life-event portal: a knowledge-based approach
A Leben, M Bohanec
IFIP International Working Conference on Knowledge Management in Electronic …, 2004
162004
Life-Event Approach: Comparison between Countries
A Leben, M Vintar
International Conference on Electronic Government, 434-437, 2003
142003
Sistemsko-tehnološki okviri za uvajanje elektronskega poslovanja državne uprave: od portirja do portala
M Vintar, A Leben
V: Virant, M.(ur.): Zbornik referatov/VII. Dnevi slovenske uprave, Visoka …, 2000
92000
Some perspectives of e-Government development in Slovenia
M Dečman, M Kunstelj, A Leben
The 13th NISPAcee Annual Conference. Democratic Governance for the XXI …, 2005
72005
Trendi razvoja e-uprave v Sloveniji
A Leben, M Kunstelj
International Public Administration Review 2 (2), 2014
5*2014
Vrednotenje portalov življenskih situacij
A Leben, M Bohanec
42004
E-uprava: kaj in kako
M Vintar, A Leben, M Kunstelj
V: VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE, CENTER VLADE ZA INFORMATIKO (ur.): INDO, 59-73, 2000
42000
Modeliranje delovnih procesov pri uvajanju sistemov za upravljanje delovnih procesov
A Leben
Uporabna informatika, letnik V, 24-31, 1997
41997
E-government in Slovenia: Does supply meet demand of citizens?
M Kunstelj, A Leben, M Vintar
14th NISPAcee Annual Conference, Ljubljana, 12-13, 2006
32006
Model ocenjevanja zrelosti elektronskih upravnih storitev, zasnovanih po načelu življenjskih situacij
M Vintar, M Kunstelj, A Leben
Uporabna informatika, letnik 10, 159-168, 2002
32002
Razvoj modela življenjskih situacij v okviru e-uprave
D Cukjati, M Vintar, L Todorovski, A Leben, M Kunstelj
V: Uporabna informatika. ISSN, 1318-1882, 2008
22008
Stanje in učinki informatizacije v slovenski javni upravi
M Vintar, M Dečman, M Kunstelj, A Leben
Uporabna informatika, letnik 10, 18-29, 2002
22002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20