Sekot
Jānis Daugavietis
Jānis Daugavietis
Dpt of Arts, Institute of Literature, Folklore and Art - University of Latvia
Verificēta e-pasta adrese: lulfmi.lv - Mājaslapa
Nosaukums
Citēts
Citēts
Gads
Dziesmu svētki mainīgā sociālā vidē
T Tisenkopfs, A Putniņa, J Daugavietis, O Pisarenko, K Locika
Baltijas studiju centrs, https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files …, 2002
132002
Dziesmu un deju svētki mainīgā sociālā vidē
T Tisenkopfs, J Daugavietis, I Lāce, K Locika, L Sūna, L Grundšteine
LU SPPI, https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli …, 2008
12*2008
Latvija. Pārskats par tautas attīstību, 2010/2011: Nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja
B Zepa, E Kļave
LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2011
72011
Līdzšinējie pētījumi par Dziesmu un deju svētkiem
J Daugavietis
Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija, 68-139, 2018
62018
Amatiermāksla Latvijā: kopienas attīstība un kultūrpolitika
J Daugavietis
Latvijas Universitāte, 2015
62015
Subcultural tastes in latvia 2002-2010: the content of style
J Daugavietis, I Lāce
Studies of Transition States and Societies 3 (2), 2011
62011
Self-assessment of cultural literacy and inequality in the society
J Daugavietis, A Leiškalne
Latvia. Human Development Report. Mastery of Life and Information Literacy …, 2017
32017
Amateur arts in Latvia: community development and cultural policy
J Daugavietis
University of Latvia. Search in, 2015
32015
Kultūras. Jaunieši. Mediji
A Tabuns, L Sūna, A Kalniņa, J Daugavietis, S Mūriņš, K Liepiņa
Rīga: Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte, 2006
32006
Motivation to engage in crowdsourcing: Towards the synthetic psychological–sociological model
J Daugavietis
Digital Scholarship in the Humanities 36 (4), 858–870, 2021
22021
Music samizdat as zines? The Case of ‘Ot Vinta’ from Soviet Latvia
J Daugavietis
Forum Historiae 14 (2), 73-92, 2020
22020
Pie laika… Now is the time. The singing revolution on Latvian radio and television
P Gronow, J Daugavietis
Popular Music 39 (2), 270-293, 2020
22020
Pētījuma par atvērto zinātni un rīcībpolitikas ceļa kartes izstrādi
K Bite, J Daugavietis, J Kampars, J Kreicbergs, I Kuchma, E Ločmele, ...
LNB, 2020
12020
Amatierm ksla Latvij: kopienas att st ba un kult rpolitika
J Daugavietis
12015
Krocīna biosintēzes ceļa ieviešana raugā Rhodotorula toruloides
JE Daugavietis
Latvijas Universitāte, 2023
2023
Places of Joy and Worries: Rīga Port Neighbourhoods in Facebook Photo Posts
J Daugavietis
DHN2020 Digital Humanities in the Nordic Countries - Proceedings of the …, 2021
2021
Book of Abstracts of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th conference. Riga, 20–23 October 2020
S Reinsone, A Baklāne, J Daugavietis
DOI 10.5281/zenodo.4107117, 2020
2020
USSR music samizdat collections and Latvian items in them
J Daugavietis
DOI: 10.5281/zenodo.3992721, 2020
2020
‘Living Next to the Port’ online survey (methodology and process)
J Daugavietis, A Zīle-Veisberga
2020
Citizen science – amatierzinātne, pilsoņzinātne vai … ?
J Daugavietis
https://daugavietis.wordpress.com/2020/02/16/citizen-science-amatierzinatne …, 2020
2020
Sistēma šobrīd nevar veikt šo darbību. Vēlāk mēģiniet vēlreiz.
Raksti 1–20