Follow
Marcin Nowak
Marcin Nowak
Verified email at put.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
New axiomatic approach to the concept of grey information
R Mierzwiak, N Xie, M Nowak
Grey Systems: Theory and Application 8 (2), 199-209, 2018
302018
Occupational risk assessment with grey system theory
M Nowak, R Mierzwiak, M Butlewski
Central European Journal of Operations Research 28, 717-732, 2020
172020
A new approach to the degree of greyness
R Mierzwiak, M Nowak, N Xie
Grey Systems: Theory and Application 11 (2), 241-252, 2021
132021
Grey portfolio analysis method
M Nowak, R Mierzwiak, H Wojciechowski, C Delcea
Grey Systems: Theory and Application 10 (4), 439-454, 2020
132020
Application of the GDM model in the diagnosis of crises in family businesses
E Wiecek-Janka, M Nowak, A Borowiec
Grey Systems: Theory and Application 9 (1), 114-127, 2019
112019
Zastosowanie metody DEA w badaniu efektywności parków naukowo-technologicznych
M Nowak, A Borowiec
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 109-119, 2013
92013
Measuring the efficiency of economic growth towards sustainable growth with grey system theory
M Kokocińska, M Nowak, P Łopatka
Sustainability 12 (23), 10121, 2020
62020
Impact of electrification on african development-analysis with using grey systems theory
M Nowak, A Rabczun, P Łopatka
Energies 14 (16), 5181, 2021
52021
Zastosowanie szarego modelu GM (1, 1) w predykcji krótkich szeregów finansowych na przykładzie przedsiębiorstw sektora produkcji materiałów budowlanych
M Nowak
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 155--163, 2016
52016
Prakseologiczna ocena użyteczności metody DEA w diagnozie efektywności organizacji
M Nowak
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 101-112, 2015
52015
Intuitive and Rational Cognition in the Theory and Practice of Management Sciences
M Nowak, J Ziomek
Problemy Zarządzania, 142-154, 2019
22019
Status epistemologiczny prognozowania w naukach o zarządzaniu w ujęciu ontologii deterministycznej
M Nowak
Organizacja i Kierowanie 4 (183), 117-128, 2018
22018
Reducing Cognitive Effort in Scoring Negotiation Space Using the Fuzzy Clustering Model
M Filipowicz-Chomko, R Mierzwiak, M Nowak, E Roszkowska, ...
Entropy 23 (6), 752, 2021
12021
Zastosowanie szarego modelu decyzyjnego w ocenie ryzyka zawodowego
M Nowak, B Matella, E Hanusko
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2018
12018
Podstawowe pojęcia kwalitologii
M Nowak, R Mierzwiak
Problemy Jakości 50, 2018
12018
Prognoza rozwoju przedsiębiorczości w subregionach województwa wielkopolskiego z zastosowaniem teorii systemów szarych
M Nowak, A Borowiec
Financial and Tax Aspects of Regional Enterprise Development, 113, 2014
12014
Modele decyzyjne w teorii systemów szarych
R Mierzwiak, M Nowak
2020
Assessment of the impact of European Union funds on the socio-economic development of provinces in Poland with the use of The Grey Systems Theory
P Łopatka, M Nowak
35th International Business Information Management Association Conference, 1 …, 2020
2020
Nomothetic and idiographic approach in management sciences
M Nowak
Humanities and Social Sciences 25 (27), 2020
2020
Wpływ funduszy w ramach regionalnych programów operacyjnych na rozwój społeczno-gospodarczy województw w Polsce
P Łopatka, M Nowak
Fundusze europejskie w regionach. Dotychczasowe doświadczenia i wyzwania, 88-104, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20