Follow
Grzegorz Wierczyński
Grzegorz Wierczyński
Professor of Law, University of Gdańsk
Verified email at ug.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz
G Wierczyński
Wolters Kluwer, 2016
172*2016
Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia
T Bąkowski, P Bielski, K Kaszubowski, M Kokoszczyński, J Stelina, ...
Dom Wydawniczy ABC, 2003
64*2003
Informatyka prawnicza. Nowoczesne technologie informacyjne w pracy prawników i administracji publicznej
G Wierczyński, WR Wiewiórowski
Wolters Kluwer, 2012
37*2012
Urzędowe ogłoszenie aktu normatywnego
G Wierczyński
Wolters Kluwer Polska, 2008
232008
Informatyka prawnicza: technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej
WR Wiewiórowski, G Wierczyński
Wolters Kluwer, 2008
212008
Udostępnianie informacji o prawie jako warunek skutecznej działalności prawotwórczej
G Wierczyński
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
192015
Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej
G Wierczyński, WR Wiewiórowski
Zakamycze, 2006
19*2006
Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz
G Wierczyński
Komentarz, Warszawa, 2010
18*2010
Informatyka prawnicza. Nowoczesne technologie informacyjne w pracy prawników i administracji publicznej
G Wierczyński, WR Wiewiórowski
Wolters Kluwer, 2016
162016
"Obowiązywanie" a "wejście w życie" - uwagi polemiczne
G Wierczyński
Państwo i Prawo, 2007
82007
An overview of science evaluation in Poland and Croatia
P Ciurak, T Mijač, G Wierczyński
Management: Journal of Contemporary Management Issues 26 (2), 229-244, 2021
62021
System prawa z perspektywy systemu informacji prawnej
WR Wiewiórowski, G Wierczyński
Gdańskie Studia Prawnicze 18, 2007
6*2007
15 lat Systemu Informacji Prawnej LEX
G Wierczyński
Informacja prawna a prawa obywatela. Konferencja z okazji XXXV-lecia …, 2006
6*2006
Zasady techniki prawodawczej (Uwagi polemiczne)
G Wierczyński
Państwo i Prawo, 2005
62005
Problemy oceny parametrycznej polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk prawnych
G Wierczyński
Państwo i Prawo 9, 3-22, 2020
52020
Utrata mocy przez akt wykonawczy jako skutek zmiany upoważnienia ustawowego
G Wierczyński
Państwo i Prawo, 2011
52011
System informacji prawnej w pracy sędziego
G Wierczyński, M Kokoszczyński
Wolters Kluwer, 2011
5*2011
Zarys legislacji administracyjnej. Uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji publicznej
T Bąkowski, P Uziębło, G Wierczyński
Presscom, 2010
5*2010
Skutki braku publikacji rozporządzenia w języku urzędowym nowego państwa członkowskiego. Glosa do wyroku ETS z 11.12.2007 r. w sprawie C-161/06
G Wierczyński
Europejski Przegląd Sądowy, 2008
52008
Pound
G Wierczyński
Arche, 2018
42018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20