Sekot
Beatrise Reidzāne
Beatrise Reidzāne
LU LFMI LFK
Verificēta e-pasta adrese: lulfmi.lv
Nosaukums
Citēts
Citēts
Gads
Latviešu tautasdziesmu semantika: dabas tēli tautasdziesmās
B Reidzāne
Rīga: Zinātne, 2015
32015
Īpašības vārdi kopējs un kopīgs, to semantikas problēmas
B Reidzāne
Latviešu valodas kultūras jautājumi 14, 45-50, 1978
21978
Edīte Hauzenberga-Šturma folkloristikā.
B Reidzāne, R Treija, M Vīksna
Language: Meaning & Form/Valoda: Nozime un Forma, 2017
12017
Latviešu folkloristika un mitoloģija
B Reidzāne, S Laime
Latvija un latvieši: akadēmiskie raksti 2, 82-113, 2018
2018
Latvian Folklore Studies and Mythology
B Reidzāne, S Laime
Latvija un latvieši. Angļu valodā. Latvia and Latvians: collection of …, 2018
2018
Valoda: nozīme un forma 8. Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums
A Kalnača, I Lokmane
LU Akadēmiskais apgāds, 2017
2017
Mitoloģiskā saule
B Reidzāne
Letonica 33, 170-172, 2016
2016
Elga un tautasdziesmas. Elgai Melnei - 70
B Reidzāne, B Krogzeme-Mosgarda, U Smilgaine, D Rožkalns
Letonica 33, 199-203, 2016
2016
Vilki, vilki lāči un vilkači latviešu tautasdziesmās
B Reidzāne
Starptautiskā zinātniskā konference "Letonika un kultūru migrācija …, 2015
2015
Ievads
B Reidzāne
Laima, mūža licējiņa: tautas dziesmu izlase, 2015
2015
Tautasdziesmas ceļā no Jāņa Cimzes dziesmu burtnīcām līdz "Latviešu tautasdziesmu" 10.sējumam
B Reidzāne
Letonica 29, 94-125, 2015
2015
Pūš vējiņis, kurš pūzdamis...
B Reidzāne
Letonica 29, 212-214, 2015
2015
Arī folkloristi atceras Maigoni Beitiņu (13.07.1929.-01.11.2013.)
B Reidzāne
Letonica 29, 231-232, 2015
2015
Simboli tautasdziesmu tekstos: forma un nozīme
B Reidzāne
Starptautiskā zinātniskā konference "Baltu valodas: vēsture un aktuālie …, 2013
2013
Viss par jūrmalu, jūru, mari un marmuli
B Reidzāne
Letonica 26, 155-157, 2013
2013
Vasarīgs rudens Blūmingtonā
B Reidzāne
Letonica 24, 144-146, 2012
2012
Dainu izlase - trejvalode
B Reidzāne
Letonica 24, 133-137, 2012
2012
Zinātniece laikmeta ainā (personīgās pieredzes stāsts): Elzai Kokarei – 90
B Reidzāne
Letonica 21, 130-138, 2011
2011
Kur tik nenonākam ar kāju!
B Reidzāne
Letonica 21, 241-242, 2011
2011
Vienas pasakas iespējamās pasaules
B Reidzāne
Letonica 20, 126-136, 2010
2010
Sistēma šobrīd nevar veikt šo darbību. Vēlāk mēģiniet vēlreiz.
Raksti 1–20