Follow
Abdulkadir Karadeniz
Title
Cited by
Cited by
Year
Trends in distance education research: A content analysis of journals 2009-2013
A Bozkurt, E Akgun-Ozbek, S Yilmazel, E Erdogdu, H Ucar, E Guler, ...
International Review of Research in Open and Distributed Learning 16 (1 …, 2015
4682015
Addressing cheating in e-assessment using student authentication and authorship checking systems: teachers’ perspectives
H Mellar, R Peytcheva-Forsyth, S Kocdar, A Karadeniz, Y Blagovesna
International Journal for Educational Integrity 14 (2), 1-21, 2018
1522018
Measuring Self-Regulation in Self-Paced Open and Distance Learning Environments
S Koçdar, A Karadeniz, A Bozkurt, K Büyük
The International Review of Research in Open and Distributed Learning 19 (1 …, 2018
872018
Artificial intelligence and reflections from educational landscape: a review of AI studies in half a century
A Bozkurt, A Karadeniz, D Baneres, AE Guerrero-Roldán, ME Rodríguez
Sustainability 13 (2), 800, 2021
702021
Cheating and plagiarism in e-assessment: Students' perspectives
S Kocdar, A Karadeniz, R Peytcheva-Forsyth, V Stoeva
Open Praxis 10 (3), 221-235, 2018
542018
An early warning system to detect at-risk students in online higher education
D Bañeres, ME Rodríguez, AE Guerrero-Roldán, A Karadeniz
Applied Sciences 10 (13), 4427, 2020
472020
Ters-yüz edilmiş siniflar
A Karadeniz
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 4 (3), 322-326, 2015
412015
Social networking sites as communication, interaction, and learning environments: Perceptions and preferences of distance education students
A Bozkurt, A Karadeniz, S Kocdar
Journal of Learning for Development 4 (3), 348-365, 2017
352017
Using Facebook for leveraging sense of community in self-paced open and distance learning courses
S Kocdar, A Karadeniz, N Göksel
Kassel University Press GMBH, 2018
242018
Web tabanlı öğretimin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi
A Karadeniz, E Akpınar
Eğitim ve Bilim 40 (177), 2015
22*2015
Use of digital books at academic level: Perceptions, attitudes and preferences of post-graduate students
A Bozkurt, MR Okur, A Karadeniz
Journal of Human Sciences 13 (1), 663-673, 2016
202016
Açık ve uzaktan öğrenmede sorularla zenginleştirilmiş etkileşimli video kullanımı
S Koçdar, A Karadeniz, A Bozkurt, K Büyük
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2), 93-113, 2017
172017
Technology enhanced learning or learning driven by technology
D Baneres, D Whitelock, E Ras, A Karadeniz, AE Guerrero-Roldán, ...
International journal of educational technology in higher education 16 (5 …, 2019
112019
The Effect of the Flipped Classroom Model on Learners’ Academic Achievement, Attitudes and Social Presence
A Karadeniz
AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International 8 (1), 195-213, 2018
112018
SU OKULU: FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNDE SU FARKINDALIĞI OLUŞTURMAYA YÖNELİK BİR UYGULAMA
E AKPINAR
Milli Eğitim Dergisi 41 (192), 174-192, 2011
102011
Flipped classrooms
A Karadeniz
Journal of Research in Education and Teaching 4 (3), 322-326, 2015
92015
Towards an intervention mechanism for supporting learners performance in online learning
ME Rodríguez, AE Guerrero-Roldán, D Baneres, A Karadeniz
ICERI2019 Proceedings, 5136-5145, 2019
82019
Kitlesel açık ve uzaktan öğrenmede başarının açık uçlu sorularla ölçülmesine yönelik bir sistemin tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi
A Karadeniz
PQDT-Global, 2017
82017
ONLINE SOCIAL NETWORKS AS COMMUNICATION AND LEARNING ENVIRONMENTS: POST-GRADUATE STUDENTS’ATTITUDES AND PREFERENCES
A Bozkurt, A Karadeniz, MR Okur
EDULEARN15 Proceedings, 4686-4694, 2015
82015
Açık ve uzaktan öğrenme sisteminde karekod kullanımı: Açıköğretim ders kitapları örneği
A Bozkurt, A KARADENİZ, E ERDOĞDU
AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi 9 (31), 105-120, 2018
72018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20