Follow
Polonca Kovač
Polonca Kovač
Full Prof., University of Ljubljana, Faculty of Administration
Verified email at fu.uni-lj.si
Title
Cited by
Cited by
Year
Komentar Ustave Republike Slovenije
L Šturm, F Arhar, K Plauštajner, V Rijavec, L Toplak, M Blaha, F Bučar, ...
Fakulteta za državne in evropske študije, 2010
6322010
Upravni postopek in upravni spor
T Jerovšek, P Kovač, J Čebulj, G Virant
Fakulteta za upravo, 2007
3642007
Posebni upravni postopki
T Jerovšek, P Kovač, G Trpin, S Vlaj
Fakulteta za upravo, 2007
2362007
Komentar Ustave Republike Slovenije, Dopolnitev–A [Commentary on the Constitution of the Republic of Slovenia, Supplement–A]
L Šturm, T Jerovšek, P Kovač
Brdo: The Faculty of Government and European, 2011
152*2011
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP): s komentarjem
T Jerovšek, G Trpin, B Bugarič, M Horvat, E Kerševan, A Mužina, ...
Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, 2004
1312004
Komentar zakonov s področja uprave
B Bugarič, T Jerovšek, E Kerševan, R Pirnat, S Pličanič, ŠK Purg, G Trpin, ...
Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, 2004
992004
Pravni in sociološki vidiki javnih pooblastil
P Kovač, T Jerovšek, R Pirnat
Fakulteta za upravo, 2006
892006
Ekonomski vidiki javne uprave
B Ferfila
Fakulteta za družbene vede, 2002
762002
Zakon o davčnem postopku: s komentarjem
T Jerovšek, I Simič, B Škof, P Kovač, M Wakounig, S Jerman, ...
Davčno izobraževalni inštitut, 2008
752008
Upravno-procesne dileme o rabi ZUP: 133 vprašanj iz prakse z odgovori
P Kovač, M Remic, T Sever
Uradni list Republike Slovenije, 2010
712010
Administrative reforms and democratic governance
JM Eymeri-Douzans, J Pierre
Routledge, 2011
702011
Javne politike in javna ekonomika
B Ferfila, P Kovač
Fakulteta za družbene vede, 2000
682000
Upravno-procesne dileme 3 v posebnih upravnih postopkih: 90 vprašanj z odgovori, sodno prakso in uvodno študijo o enakem varstvu pravic na področjih socialne varnosti, šolstva …
P Kovač, M Remic, T Sever
Uradni list Republike Slovenije, 2015
492015
Uredba o upravnem poslovanju: z uvodnimi pojasnili in izvedbenimi akti
Slovenija, P Kovač, M Remic, J Stare
Uradni list Republike Slovenije, 2008
482008
Reforming public administration in Slovenia: between theory and practice of good governance and good administration
P Kovač, N Tomaževič, A Leben, A Aristovnik
International journal of public policy 12 (3-6), 130-148, 2016
362016
Vročanje v upravnem postopku (od vročitve upravne odločbe do njene izvršitve)
P Kovač
Podjetje in delo 6 (7), 1302-1316, 2008
332008
Podjetniška načela v upravljanju slovenske javne uprave
P Kovač
332002
Legal remedies in administrative procedures in Western Balkans
I Koprić, P Kovač, V Đulabić, J Džinić
322016
Učinkovitost pravnih sredstev v upravnem postopku: The efficiency of legal remedies in the administrative procedure
P Kovač
322009
A Content analysis of the rule of law within public governance models: old vs. new EU member states
M Ropret, A Aristovnik, P Kovač
NISPAcee Journal of Public Administration and Policy 11 (2), 129-152, 2018
312018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20