Follow
Cajsa Ottesjö
Cajsa Ottesjö
Dept. of Philosophy, Linguistics and Theory of Science, Gothenburg University, Sweden
Verified email at gu.se
Title
Cited by
Cited by
Year
The Spoken Language Corpus at the Department of Linguistics, Göteborg University.
J Allwood, M Björnberg, L Grönqvist, E Ahlsén, C Ottesjö
Forum: Qualitative social research 1 (3), 2000
512000
Göteborg transcription standard
J Nivre, J Allwood, L Grönqvist, M Gunnarsson, E Ahlsén, H Vappula, ...
Version 6, 38, 1999
351999
Participation and enjoyment in play with a robot between children with cerebral palsy who use AAC and their peers
UM Ferm, BK Claesson, C Ottesjö, S Ericsson
Augmentative and Alternative Communication 31 (2), 108-123, 2015
272015
Children’s agency in creating and maintaining language policy in practice in two “language profile” preschools in Sweden
S Boyd, L Huss, C Ottesjö
Multilingua 36 (4), 501-531, 2017
252017
Göteborg Transcription Standard v6. 4
J Nivre, J Allwood, L Grönqvist, M Gunnarsson, E Ahlsén, H Vappula, ...
Department of Linguistics, Göteborg University, 2004
242004
Så som diskursmarkör
C Ottesjö, J Lindström
Språk & Stil 15, 85-127, 2006
192006
The spoken language corpus at the Linguistics Department, Göteborg University
J Allwood, L Grönqvist, M Björnberg, E Ahlsen, C Ottesjö
Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research 1 (3), 2000
192000
Att fortsätta och att återgå. Studier i koherensskapande praktiker i vardagliga flerpersonssamtal
C Ottesjö
172006
Lekbot: A talking and playing robot for children with disabilities
P Ljunglöf, B Claesson, IM Müller, S Ericsson, C Ottesjö, A Berman, ...
Proceedings of the Second Workshop on Speech and Language Processing for …, 2011
142011
Iallafall som diskursmarkör
C Ottesjö
Samtal och grammatik. Studier i svenskt samtalssprak, 201-229, 2005
122005
Adult monolingual policy becomes children’s bilingual practice: Code-alternation among children and staff in an English-medium preschool in Sweden
S Boyd, C Ottesjö
21st Century Pre-school Bilingual Education, 29-46, 2020
102020
Gothenburg Transcription Standard 6.4
J Nivre, J Allwood, L Grönqvit, M Gunnarsson, E Ahlsén, H Vappula, ...
Gothenburg: Gothenburg University. Retrieved October 6, 2017, 2004
102004
Att fortsätta och att återgå
C Ottesjö
Studier i koherensskapande praktiker i vardagliga flerpersonssamtal …, 2006
72006
The spoken language corpus at the linguistics department, Gothenburg University
J Allwood, L Grönqvist, M Björkberg, E Ahlsen, C Ottesjö
Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research 1 (3), 2000
72000
Insamling och bearbetning av talspråksmaterial
C Ottesjö
I: Sally Boyd och Stina Ericsson (red.). Sociolingvistik i praktiken. Lund …, 2015
52015
Önskelistor och sportlov–två kommunikativa projekt i ett informellt flerpersonssamtal. En studie av återgående praktiker och deras språkliga resurser i samtal
C Ottesjö
Interaktion och kontext. Nio studier av svenska samtal. Lund: Studentlitteratur, 2007
52007
Att tilldela och motivera ansvar: exempel från läkarsamtal med unga inom personcentrerad diabetesvård
S Ericsson, C Ottesjö
Södertörns högskola, 2012
42012
Men iallafall och jo iallafall–ett bidrag till beskrivningen av en partikel. Ms
C Ottesjö
22001
Att tilldela och motivera ansvar
S Ericsson, C Ottesjö
Med språket som arbetsredskap, 75, 2012
12012
Children play equally: Assistant teachers’ and researchers’ interaction with children with and without language and cognitive disabilities in play with a robot
S Ericsson, C Ottesjö
The 14th International Pragmatics Conference, Antwerp, Belgium, 26-31 July …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20