Follow
Nguyễn Hoàng Sơn
Nguyễn Hoàng Sơn
Directior of Library and Digital Knowledge Centre, Vietnam National University, Hanoi
Verified email at vnu.edu.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Interpreting the knowledge map of digital library research (1990–2010)
SH Nguyen, G Chowdhury
Journal of the American Society for Information Science and Technology 64 (6 …, 2013
352013
Digital library research (1990-2010): A knowledge map of core topics and subtopics
SH Nguyen, G Chowdhury
Digital Libraries: For Cultural Heritage, Knowledge Dissemination, and …, 2011
262011
Thư viện số: hai thập kỷ phát triển trên thế giới-bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển cho Việt Nam
HS Nguyễn
172012
T́m hiểu khái niệm kiến thức thông tin góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo cử nhân chuyên ngành khoa học thông tin thư viện
NH Sơn
Kỷ yếu hội thảo khoa học chuyên ngành thông tin thư viện IH, ĐHQGHN, 2001
72001
Trends in Digital library research: a knowledge mapping and ontology engineering approach
SH Nguyen
42013
Designing and engineering the digital library ontology
SH Nguyen, GG Chowdhury
Digital Libraries: Social Media and Community Networks: 15th International …, 2013
42013
Các Thế hệ thư viện Thông minh (1990-2025)
NH Sơn, HV Dưỡng
thư viện thông minh 4.0, 19, 2018
32018
Bản đồ tri thức về thư viện số chuẩn quốc tế và ứng dụng cho nghiên cứu-đào tạo thư viện số Việt Nam
NH Sơn
32012
Main trends in digital library research (1990-2010): Analyzing the past and predicting the future
SH Nguyen, G Chowdhury
The Outreach of Digital Libraries: A Globalized Resource Network: 14th …, 2012
32012
Digital Library Research (1990-2010): A Knowledge Map of Core Topics and Subtopics', ICADL 2011 vol. 7008, ed. FCC Xing, and A. Rauber
NH Sơn, G Chowdhury
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011
32011
Chuyên gia thông tin-thư viện sẽ làm ǵ trong kỷ nguyên số
NH Sơn
Kỷ yếu hội thảo" Nguồn nhân lực Thông Tin–Thư Viện trong công cuộc CNH–HĐH ở …, 2009
32009
Kiến thức thông tin với người sử dụng internet Việt Nam
NH Sơn
Kỷ yếu hội thảo khoa học: Ngành Thông tin-Thư viện trong Xă hội Thông tin. H …, 2006
32006
Giải pháp mới giảm cao tŕnh đỉnh đê bảo vệ bờ biển
H NGUYỄN, NN VĂN, KN TRỌNG
Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, 63-68, 2020
22020
Chuyển đổi thư viện số thành Trung tâm Tri thức số: nền tảng phát triển đại học số-đại học thông minh
NH Sơn
Truy cập ngày, 2020
22020
A hydrometeorological flood forecasting system for the Red and Ca rivers (China, Laos and Vietnam). Part I–investigated areas and model setup
R Ranzi, LA Ngô, TT Hoàng, HS Nguyễn, S Barontini, G Grossi, B Bacchi, ...
Proc. XXXIII Conference of Hydraulics and Hydraulic Engineering, Brescia …, 2012
22012
Nghiên cứu thư viện số trên thế giới và định hướng nghiên cứu thư viện số tại VN
NH Sơn
Digital libraries development in Vietnam: Sharing experiences (10th ICADL …, 2007
22007
Đào tạo nguồn nhân lực thư viện số: yếu tố quan trọng phát triển nguồn nhân lực thư viện số
NH Sơn
Kỷ yếu hội thảo khoa học: Ngành Thông tin-Thư viện trong Xă hội Thông tin. H …, 2006
22006
Chuyển đổi số VNU-LIC (2021-2025): Phát triển Trung tâm Tri thức số trên nền tảng thư viện số
HS Nguyễn
H: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
12021
VNU 4.0 (2020-2025): Phát triển đại học số-đại học thông minh trên nền tảng trung tâm tri thức số-học tập số-nghiên cứu số VNU-LIC 4.0
HS Nguyễn
Cẩm nang Trung tâm Thông tin-Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội 2019, 2020
12020
Quản trị tri thức số quốc gia: Chính phủ số-Doanh nghiệp số-Thư viện số-Xă hội số
HS Nguyễn, BL Lê, VD Hoàng, TKA Vũ, MB Hoàng, DA Đỗ
Đại học quốc gia Hà Nội, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20