Follow
Kristina Koppel
Kristina Koppel
Institute of the Estonian Language
Verified email at eki.ee
Title
Cited by
Cited by
Year
The image of the monolingual dictionary across Europe. Results of the European survey of dictionary use and culture
I Kosem, R Lew, C Müller-Spitzer, M Ribeiro Silveira, S Wolfer, A Dorn, ...
International Journal of Lexicography 32 (1), 92-114, 2019
462019
Identification and automatic extraction of good dictionary examples: the case (s) of GDEX
I Kosem, K Koppel, T Zingano Kuhn, J Michelfeit, C Tiberius
International Journal of Lexicography 32 (2), 119-137, 2019
332019
Unified Data Modelling for Presenting Lexical Data: The Case of EKILEX
A Tavast, M Langemets, J Kallas, K Koppel
The XVIII EURALEX International Congress, 749−761, 2018
232018
Automatic generation of the Estonian Collocations Dictionary database
J Kallas, A Kilgarriff, K Koppel, E Kudritski, M Langemets, J Michelfeit, ...
Electronic lexicography in the 21st century: linking lexical data in the …, 2015
212015
Aggregating dictionaries into the language portal Sõnaveeb: Issues with and without a solution
K Koppel, A Tavast, M Langemets, J Kallas
Electronic Lexicography in the 21st Century: Smart Lexicography. Proceedings …, 2019
132019
Korpusleksikograafia uued võimalused eesti keele kollokatsioonisõnastiku näitel
J Kallas, K Koppel, M Tuulik
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 11, 75-94, 2015
122015
Heade näitelausete automaattuvastamine eesti keele õppesõnastike jaoks
K Koppel
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 13, 53-71, 2017
102017
Towards the Superdictionary: Layers, Tools and Unidirectional Meaning Relations
A Tavast, K Koppel, M Langemets, J Kallas
EURALEX XIX, 2021
52021
SkELL corpora as a part of the language portal Sõnaveeb: problems and perspectives
K Koppel, J Kallas, M Khokhlova, V Suchomel, V Baisa, J Michelfeit
Proceedings of eLex 2019, 2019
52019
Crowdsourcing pedagogical corpora for lexicographical purposes
TZ Kuhn, BŠ Todorović, ŠA Holdt, R Zviel-Girshin, K Koppel, AR Luís, ...
EURALEX XIX, 2021
32021
Estonian as a second language teacher’s tools
T Üksik, J Kallas, K Koppel, K Tsepelina, R Pool
Proceedings of the 16th Workshop on Innovative Use of NLP for Building …, 2021
32021
From Monolingual to Bilingual Dictionary: The Case of Semi-automated Lexicography on the Example of Estonian–Finnish Dictionary
M Langemets, I Hein, T Heinonen, K Koppel, Ü Viks
Electronic Lexicography in the 21st Century. Proceedings of eLex 2017 …, 2017
32017
A comparison of collocations and word associations in Estonian from the perspective of parts of speech
E Vainik, M Tuulik, K Koppel
Slovenščina 2.0: empirical, applied and interdisciplinary research 8 (2 …, 2020
22020
Näitelausete korpuspõhine automaattuvastus eesti keele õppesõnastikele
K Koppel
Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020
22020
Leksikograafide ja keeleõppijate hinnangud automaatselt tuvastatud korpuslausete sobivusele õppesõnastiku näitelauseks
K Koppel
Lähivőrdlusi. Lähivertailuja, 84-112, 2019
22019
eeSti keeLe kui teiSe keeLe õpikute LauSete anaLüüS ja SeLLe rakendamine eri keeLeoSkuStaSemete SõnaStike näiteLauSete automaatSeL vaLikuL
K Koppel
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 99-119, 2019
22019
Example Sentences in Estonian Learners’ Dictionaries
K Koppel
Institute of the Estonian Language, University of Tartu, Tartu, Estonia, 0
2
Eesti keele ühendkorpuste sari 2013–2021: mahukaim eestikeelsete digitekstide kogu
K Koppel, J Kallas
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 18, 207-228, 2022
12022
State-of-the-art on monolingual lexicography for Estonia
J Kallas, M Langemets, K Koppel, M Tuulik
Slovenščina 2.0: empirical, applied and interdisciplinary research 7 (1), 25-38, 2019
12019
Parallel sense-annotated corpus ELEXIS-WSD 1.0
F Martelli, R Navigli, S Krek, J Kallas, P Gantar, S Koeva, S Nimb, ...
Jožef Stefan Institute, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20