Follow
Amir Kapetanović
Amir Kapetanović
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Verified email at ihjj.hr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo: Pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku
A Kapetanović
Inst. za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje, 2010
262010
Hrvatski Jezik u Digitalnom Dobu–The Croatian Language in the Digital Age
M Tadić, D Brozović-Rončević, A Kapetanović
META-NET White Paper Series, Rehm, G. and Uszkoreit, H.(eds.). Springer …, 2012
18*2012
Čakavski hrvatski književni jezik
A Kapetanović
Povijest hrvatskoga jezika 2: 16. stoljeće, 77-123, 2011
182011
Jesu li endocentrične imeničke složenice tvorbena inovacija u hrvatskom jeziku 19. stoljeća?
A Kapetanović
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33 (1), 235-243, 2008
122008
Hrvatska srednjovjekovna latinica
A Kapetanović
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31 (1), 463-471, 2006
122006
Lucidarij iz Petrisova zbornika
A Kapetanović
Građa za povijest književnosti hrvatske, 3-33, 2010
112010
Historizmi i semantičke promjene
A Kapetanović
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31 (1), 153-163, 2006
92006
Tragovima srednjovjekovnoga bestijarija u Hrvata
A Kapetanović
Filologija, 47-63, 2005
92005
Computer Designed Corpus of the Old-Croatian Language
VT Barbarić, A Kapetanović
Filologija, 1-13, 2013
8*2013
Računalno oblikovanje korpusa starohrvatskoga jezika
VT Barbarić, A Kapetanović
Filologija 59, 1-13, 2012
82012
Jezične značajke i leksikografska obrada fra Ivanove Filomene iz XVII. stoljeća
A Kapetanović
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29 (1), 131-155, 2003
82003
Reflections of Church Slavonic–Croatian diglossia on the Baška tablet: a new contribution concerning its language and linguistic layers
A Kapetanović
Zeitschrift für Slawistik 60 (3), 355-365, 2015
72015
Odraz najstarije hrvatske pjesmarice (1380.) u petrogradskom Berčićevu zborniku br. 5 (XV. st.)
A Kapetanović
Colloquia Maruliana 19 (19), 19-29, 2010
72010
Kanconijerski jezik Marina Držića
A Kapetanović
Marin Držić 1508–2008, 419-26, 2010
72010
PITANJE DIJALEKATSKE OSNOVICE MRNAVIĆEVE" OSMANŠĆICE"
A Kapetanović
Croatica et slavica iadertina 4 (4.), 89-104, 2009
72009
Digitalizacija korpusa starohrvatskih tekstova i kritika teksta
A Kapetanović
U knj. Seljan—Stančić, 173-182, 2007
62007
Language use in the cyrillic Dubrovnik Dominican Lectionary
A Kapetanović
Filologija, 61-68, 2015
5*2015
Hrvatska srednjovjekovna književno-jezična tradicija i Divkovićevi stihovi
A Kapetanović
Znanstveni skup. Matija Divković i kultura pisane riječi, 61-77, 2014
52014
Jezična uporaba u ćiriličnom Dubrovačkom dominikanskom lekcionaru
A Kapetanović
Filologija 62, 61-68, 2014
52014
Searching for hidden ancient containers in the Old Croatian language: the body and emotions as containers
A Kapetanović
Suvremena lingvistika 39 (76), 127-143, 2013
52013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20