Follow
Włodzimierz Gruszczyński
Włodzimierz Gruszczyński
Profesor w Instytucie Języka Polskiego PAN
Verified email at swps.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Słownik gramatyczny języka polskiego: podstawy teoretyczne; instrukcja użytkowania
Z Saloni
Sowa, 2012
1012012
Measuring readability of Polish texts: Baseline experiments
B Broda, B Nitoń, W Gruszczyński, M Ogrodniczuk
Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and …, 2014
432014
Słownik gramatyki języka polskiego
W Gruszczyński, J Bralczyk
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2002
392002
Fleksja rzeczowników pospolitych we współczesnej polszczyźnie pisanej
W Gruszczyński
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989
37*1989
Składnia grup liczebnikowych we współczesnym języku polskim
W Gruszczyński, Z Saloni
Studia gramatyczne 2, 17-42, 1978
361978
Wokabularze ryskie na tle XVI-i XVII-wiecznej leksykografii polskiej
W Gruszczyński
Aspra, 2000
312000
JASNOPIS czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych
W Gruszczyński, M Ogrodniczuk, S Uniwersytet
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 2015
282015
Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII wieku (do 1772 roku)–prezentacja projektu badawczego
W Gruszczyński, D Adamiec, M Ogrodniczuk
Polonica 33, 309-316, 2013
182013
Grammatical dictionary of Polish
Z Saloni, W Gruszczyński, M Wolinski, R Wołosz
Studies in Polish Linguistics 4, 5-25, 2007
182007
Czy normy językowe obowiązują w Internecie,[w:] Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red
W Gruszczyński
J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa, 183-190, 2001
172001
Czaty w sieci: Czyli o (polskich) zwyczajach językowych w internecie
W Gruszczyński
Dialog: miesięcznik Związku Literatów Polskich 46 (2), 2001
162001
W poszukiwaniu metody automatycznego mierzenia zrozumiałości tekstów informacyjnych
W Gruszczyński, B Broda, B Nitoń, M Ogrodniczuk
Poradnik Językowy, 9-22, 2015
152015
The use of electronic historical dictionary data in corpus design
R Bronikowska, W Gruszczyński, M Ogrodniczuk, M Woliński
Studies in Polish Linguistics 11 (2), 2016
142016
O klasyfikacji leksemów na cześci mowy i opisie fleksyjnym rzeczowników w 'Morfologii' IJP PAN
W Gruszczyński
Studia gramatyczne 8, 35-53, 1987
131987
Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII w.–problemy teoretyczne i warsztatowe
W Gruszczyński, D Adamiec, R Bronikowska, A Wieczorek
Poradnik Językowy 8, 32-51, 2020
92020
Narodowy Korpus Diachroniczny Polszczyzny. Projekt
M Król, M Derwojedowa, RL Górski, W Gruszczyński, K Opaliński, ...
Język Polski 99 (1), 92-101, 2019
92019
Historia badań nad zrozumiałością tekstu
E Charzyńska, Ł Dębowski, W Gruszczyński, M Hadryan
Jasnopis czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych, 11-37, 2015
92015
Connecting data for digital libraries: the library, the dictionary and the corpus
M Ogrodniczuk, W Gruszczyński
International Conference on Asian Digital Libraries, 125-138, 2019
82019
Nie tylko łacina, czyli o językach zestawianych z polszczyzną w słownikach z XVI, XVII i XVIII wieku
W Gruszczyński
Wydawnictwo Lexis: Kraków, 2011
82011
O przyszłości słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku
W Gruszczyński
Poradnik Językowy, 48-61, 2005
82005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20