Follow
Włodzimierz Gruszczyński
Włodzimierz Gruszczyński
Profesor w Instytucie Języka Polskiego PAN
Verified email at swps.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Słownik gramatyczny języka polskiego: podstawy teoretyczne; instrukcja użytkowania
Z Saloni
Sowa, 2012
932012
Measuring Readability of Polish Texts: Baseline Experiments.
B Broda, B Niton, W Gruszczynski, M Ogrodniczuk
LREC 24, 573-580, 2014
482014
Słownik gramatyki języka polskiego
W Gruszczyński, J Bralczyk
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2002
422002
Składnia grup liczebnikowych we współczesnym języku polskim
W Gruszczyński, Z Saloni
Studia gramatyczne 2, 17-42, 1978
421978
Fleksja rzeczowników pospolitych we współczesnej polszczyźnie pisanej
W Gruszczyński
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989
37*1989
Wokabularze ryskie na tle XVI-i XVII-wiecznej leksykografii polskiej
W Gruszczyński
Aspra, 2000
362000
JASNOPIS czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych
W Gruszczyński, M Ogrodniczuk, S Uniwersytet
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 2015
302015
Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII wieku (do 1772 roku)–prezentacja projektu badawczego
W Gruszczyński, D Adamiec, M Ogrodniczuk
Polonica 33, 309-316, 2013
222013
Czy normy językowe obowiązują w Internecie,[w:] Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red
W Gruszczyński
J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa, 183-190, 2001
222001
W poszukiwaniu metody automatycznego mierzenia zrozumiałości tekstów informacyjnych
W Gruszczyński, B Broda, B Nitoń, M Ogrodniczuk
Poradnik Językowy 2, 9-22, 2015
202015
Grammatical dictionary of Polish
Z Saloni, M Woliński, R Wołosz, W Gruszczyński, D Skowrońska
Presentation by the Authors, 5-26, 2015
202015
Czaty w sieci: Czyli o (polskich) zwyczajach językowych w internecie
W Gruszczyński
Dialog: miesięcznik Związku Literatów Polskich 46 (2), 2001
182001
O klasyfikacji leksemów na cześci mowy i opisie fleksyjnym rzeczowników w 'Morfologii' IJP PAN
W Gruszczyński
Studia gramatyczne 8, 35-53, 1987
151987
Narodowy Korpus Diachroniczny Polszczyzny. Projekt
M Król, M Derwojedowa, RL Górski, W Gruszczyński, K Opaliński, ...
Język Polski, 92-101, 2019
142019
The use of electronic historical dictionary data in corpus design
R Bronikowska, W Gruszczyński, M Ogrodniczuk, M Woliński
Studies in Polish Linguistics 11 (2), 2016
142016
Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII w.–problemy teoretyczne i warsztatowe
W Gruszczyński, D Adamiec, R Bronikowska, A Wieczorek
Poradnik Językowy 777 (8), 32-51, 2020
132020
Nie tylko łacina, czyli o językach zestawianych z polszczyzną w słownikach z XVI, XVII i XVIII wieku
W Gruszczyński
Wydawnictwo Lexis: Kraków, 2011
112011
The Electronic Corpus of 17th-and 18th-century Polish Texts
W Gruszczyński, D Adamiec, R Bronikowska, W Kieraś, E Modrzejewski, ...
Language Resources and Evaluation 56 (1), 309-332, 2022
102022
O przyszłości słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku
W Gruszczyński
Poradnik Językowy, 48-61, 2005
102005
Czy normy językowe obowiązują w Internecie?,[w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.)
W Gruszczyński
Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, 183-190, 2001
102001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20