Follow
Karolina Wierczyńska
Karolina Wierczyńska
Polish Academy of Sciences, Institute of Law Studies, Associate professor
Verified email at inp.pan.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Individual Responsibility for Deliberate Destruction of Cultural Heritage: Contextualizing the ICC Judgment in the Al-Mahdi Case
K Wierczyńska, A Jakubowski
Chinese Journal of International Law 16 (4), 695-721, 2017
462017
Pojęcie ludobójstwa w kontekście orzecznictwa międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc
K Wierczyńska
Wydawnictwo Naukowe" Scholar", 2010
342010
Fragmentation vs. the Constitutionalisation of International Law
A Jakubowski, K Wierczyńska
Routledge Taylor and Francis Group: New York, NY, USA, 2016
262016
The Case of Crimea’s Annexation under International Law
K WIERCZYŃSKA
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017
182017
Act of 18 December 1998 on the Institute of National remembrance – Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation as a Ground for Prosecution of Crimes …
K Wierczyńska
Polish Yearbook of International Law 37, 275-286, 2018
152018
Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w polskim systemie prawnym
I Kamiński, R Kownacki, K Wierczyńska
Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku …, 2011
11*2011
The Al Mahdi Case: from Punishing Perpetrators to Repairing Cultural Heritage Harm
K Wierczyńska, A Jakubowski
Intersections in International Cultural Heritage Law, Anne-Marie Carstens …, 2020
72020
Odpowiedzialność państwa za ekstraterytorialne naruszenia prawa międzynarodowego w świetle decyzji i orzeczeń ETPCz
K Wierczyńska
Europejski Przegląd Sądowy 6 (2008), 30-34, 2008
72008
Zbrodnie Przeciwko Dziedzictwu Kulturowemu Przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym – Analiza Krytyczna
K Wierczyńska, A Jakubowski
Studia Prawnicze 1 ((205) 2016), 39-63, 2016
5*2016
The Evolution of the Notion of Genocide in the Context of the Jurisdiction of the National Courts
K Wierczyńska
Polish Yearbook of International Law, 83-93, 2008
52008
The Rome Statute and the debate surrounding the constitutionalization, fragmentation and pluralisation of international criminal law
K Wierczyńska
Fragmentation vs. the Constitutionalisation of International Law, A …, 2016
4*2016
Ogłaszanie umów międzynarodowych jako warunek ich bezpośredniego stosowania – kilka uwag na marginesie polskiej praktyki
K Wierczyńska, G Wierczyński
Studia prawnicze 3, 5-23, 2009
42009
„Specjalna operacja wojskowa” Rosji w Ukrainie – indywidualna odpowiedzialność za zbrodnię ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości
K Wierczyńska
Państwo i Prawo 9 (1), 77, 2022
32022
Stefan Glaser: Polish Lawyer, Diplomat and Scholar
K Wierczyńska, G Wierczyński
THE DAWN OF A DISCIPLINE International Criminal Justice and Its Early …, 2020
32020
Hierarchia zbrodni w prawie międzynarodowym
K Wierczyńska
Państwo i Prawo 1 (2016), 58-72, 2016
32016
Współczesny wymiar zbrodni ludobójstwa
K Wierczyńska
Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa 4 ((2) 2015), 31-46, 2015
32015
Some Remarks on Poland's Potential Responsibility for the Treatment of Detainees in a CIA Prison in Poland
K Wierczynska
Polish Yearbook of International Law 31, 259-283, 2011
32011
International Prosecutors Acting before National Courts?: The Rome Statute System and the Ultimate Approach to Positive Complementarity
K Wierczyńska
Chinese Journal of International Law, 2022
22022
Immunitet urzędującej głowy państwa – kilka uwag na marginesie spraw toczących się przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym
K Wierczyńska
Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym; I …, 2014
22014
Dekada Działalności Międzynarodowego Trybunału Karnego – Sukcesy i Porażki Międzynarodowego Wymiaru Sprawiedliwości
K Wierczyńska
Studia Prawnicze 2 ((194) 2013), 123-142, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20