Sekot
Gunta Nešpore-Bērzkalne
Gunta Nešpore-Bērzkalne
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Verificēta e-pasta adrese: lumii.lv
Nosaukums
Citēts
Citēts
Gads
Universal Dependencies 2.2
J Nivre, M Abrams, Ž Agić, L Ahrenberg, L Antonsen, MJ Aranzabe, ...
2372018
Creation of a balanced state-of-the-art multilayer corpus for NLU
N Gruzitis, L Pretkalniņa, B Saulīte, L Rituma, G Nešpore, A Znotins, ...
Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources …, 2018
272018
Dependency-based hybrid model of syntactic analysis for the languages with a rather free word order
G Barzdins, N Gruzitis, G Nešpore, B Saulīte
Proceedings of the 16th Nordic Conference of Computational Linguistics …, 2007
262007
Verbalizing ontologies in controlled baltic languages
N Grūzītis, G Nešpore, B Saulīte
arXiv preprint arXiv:1211.0418, 2012
182012
Creation of Latvian FrameNet based on Universal Dependencies
B Gruzitis, N., Nespore-Berzkalne, G., Saulite
International FrameNet Workshop 2018: Multilingual FrameNets and …, 2018
10*2018
Comparison of the SemTi-Kamols and Tesniere’s dependency grammars
G Nešpore, B Saulīte, G Bārzdiņš, N Grūzītis
Proceedings of the 4th International Conference on Human Language …, 2010
102010
Language Resources and Technology for the Humanities in Latvia (2004–2010)
I Skadiņa, I Auziņa, N Grūzītis, K Levāne-Petrova, G Nešpore, R Skadiņš, ...
Human Language Technologies–The Baltic Perspective, 15-22, 2010
92010
Pārvietošanās verbu apkaimi raksturojošo semantisko lomu tipoloģija un to nošķiršanas problēmas
G Nešpore
Vārds un tā pētīšanas aspekti 14 (1), 189-196, 2010
92010
Multidimensional ontologies: integration of Frame semantics and ontological semantics
G Bārzdiņš, N Grūzītis, G Nešpore, B Saulīte, I Auziņa, K Levāne-Petrova
Proceedings of the 13th EURALEX International Congress, 277-283, 2008
92008
A Prague Markup Language profile for the SemTi-Kamols grammar model
L Pretkalniņa, G Nešpore, K Levāne-Petrova, B Saulīte
Proceedings of the 18th Nordic Conference of Computational Linguistics …, 2011
82011
Towards a Latvian valency lexicon
G Nešpore, B Saulīte, N Grūzītis, G Garkāje
Human Language Technologies–The Baltic Perspective, 154-161, 2012
72012
Towards a Latvian Treebank
L Pretkalniņa, G Nespore, K Levane-Petrova, B Saulite
Las tecnologías de la información y las comunicaciones: presente y futuro en …, 2011
72011
Latviešu valodas pārvietošanās verbi teliskuma aspektā
G Nešpore
Latvijas Universitātes Raksti. Valodniecība. Latvistika un somugristika 746 …, 2009
72009
Neagensīvo pārvietošanās verbu semantiskā saistāmība: lokālas nozīmes semantiskās lomas
G Nešpore
Latvistika un somugristika Latvijas Universitātē, 97-112, 2010
62010
Pini Language and PiniTree Ontology Editor: Annotation and Verbalisation for Atomised Journalism
G Barzdins, D Gosko, K Cerans, OF Barzdins, A Znotins, PF Barzdins, ...
The Semantic Web: ESWC 2020 Satellite Events: ESWC 2020 Satellite Events …, 2020
52020
Demonstration of resources and applications at the Artificial Intelligence Laboratory, IMCS, UL
N Grūzītis, I Auziņa, S Bērziņa-Reinsone, K Levāne-Petrova, E Milčonoka, ...
Proceedings of the first Baltic conference ‘Human Language Technologies—the …, 2004
52004
Perifērās semantiskās lomas teikumos ar pārvietošanās verbiem
G Nešpore
Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums 16 (1), 187-196, 2012
42012
Pārvietošanās verbu semantiskā apkaime: kustīgā objekta leksiskā nozīme
G Nešpore
Vārds un tā pētīšanas, 232-240, 2011
42011
Ontological word sense disambiguation for discourse representation
G Bārzdiņš, N Grūzītis, G Nešpore, B Saulīte, I Auziņa, K Levāne-Petrova
Proceedings of the 3rd Baltic Conference on Human Language Technologies, 33-40, 2007
42007
Latviešu valodas verbu valences marķēšana
G Nešpore, B Saulīte
Valoda: nozīme un forma, 97-106, 2013
32013
Sistēma šobrīd nevar veikt šo darbību. Vēlāk mēģiniet vēlreiz.
Raksti 1–20