Follow
Marijan Žura
Marijan Žura
Associate Professor, University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering
Verified email at fgg.uni-lj.si
Title
Cited by
Cited by
Year
Reinforcement learning approach for train rescheduling on a single-track railway
D Šemrov, R Marsetič, M Žura, L Todorovski, A Srdic
Transportation Research Part B: Methodological 86, 250-267, 2016
1602016
Directives of the European Union on Intelligent Transport Systems and their impact on the Republic of Croatia
S Mandžuka, M Žura, B Horvat, D Bićanić, E Mitsakis
Promet-Traffic&Transportation 25 (3), 273-283, 2013
592013
Road artery traffic light optimization with use of the reinforcement learning
R Marsetič, D Šemrov, M Žura
Promet-Traffic&Transportation 26 (2), 101-108, 2014
212014
Highway travel time estimation using multiple data sources
J Pirc, G Turk, M Žura
IET Intelligent Transport Systems 10 (10), 649-657, 2016
192016
Improving the calibration time of traffic simulation models using parallel computing technique
N Dadashzadeh, M Ergun, AS Kesten, M Žura
2019 6th International Conference on Models and Technologies for Intelligent …, 2019
152019
Tehnični normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin
T Kastelic, Z Breška, N Čertanc, D Fajfar, T Huč, A Juvanc, P Lipar, I Logar, ...
FAGG, Prometnotehniški inštitut, 1991
141991
An automatic calibration procedure of driving behaviour parameters in the presence of high bus volume
N Dadashzadeh, M Ergun, S Kesten, M Žura
Promet-Traffic&Transportation 31 (5), 491-502, 2019
132019
Using the robust statistics for travel time estimation on highways
J Pirc, G Turk, M Žura
IET Intelligent Transport Systems 9 (4), 442-452, 2015
132015
Park and pool lots’ impact on promoting shared mobility and carpooling on highways: the case of Slovenia
R Rijavec, N Dadashzadeh, M Žura, R Marsetič
Sustainability 12 (8), 3188, 2020
102020
Numerical optimal control method for shockwaves reduction at stationary bottlenecks
I Strnad, M Kramar Fijavž, M Žura
Journal of advanced transportation 50 (5), 841-856, 2016
102016
Estimation of road centerline curvature from raw GPS data
P Lipar, M Lakner, T Maher, M Žura
The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 6 (3), 163-168, 2011
92011
INFORMACIJSKA PODPORA GOSPODARJENJU Z JAVNIMI POVRŠINAMI V URBANEM OKOLJU.
T Černe, M Žura, A Rakar
Geodetski vestnik 54 (1), 2010
52010
Dnevna prometna migracija na delovno mesto in v šolo
M Gabrovec, D Bole, M Žura, M Lep, A Plevnik, S Pelc
Ljubljana: Geografski inštitut Anotna Melika ZRC SAZU, 2008
52008
Primerjava modelov za fazo obremenjevanja cestnega omrežja
G Pretnar, M Žura
G. Pretnar, 2004
52004
Osnovno strokovno usposabljanje presojevalcev varnosti cest
Z Zavasnik, M Polič, T Tollazzi, M Žura, P Lipar
Javna agencija RS za varnost prometa, 2016
42016
Estimation of eva mode choice model parameters with different types of utility functions
T Maher, I Strnad, M Žura
Promet-Traffic&Transportation 23 (3), 169-175, 2011
42011
Genetic algorithms application to EVA mode choice model parameters estimation
I Strnad, M Žura
International journal of mathematical models and methods in applied sciences …, 2011
42011
Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, M Šašek-Divjak, KD Andrews, ...
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2007
42007
Analiza stanja, razvojnih teženj ter usmeritev za strateški prostorski razvoj Slovenije: zaključno poročilo: CRP" Konkurenčnost Slovenije 2006-2013"
A Pogačnik, M Foški, S Drobne, M Konjar, K Soss, P Lipar, M Brilly, ...
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2011
32011
Novi prostorski načrt Ljubljane: razstava ob razgrnitvi novih prostorskih aktov Mestne občine Ljubljana: ponovna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o Strateškem …
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, M Šašek-Divjak, KD Andrews, ...
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2008
32008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20