Follow
Piotr Uziębło
Title
Cited by
Cited by
Year
Demokracja partycypacyjna
P Uziębło
Centrum Badan Spolecznych, 2009
1312009
Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych
B Michalak, A Sokala, P Uziębło
Wolters Kluwer, 2013
115*2013
Zasada równości wyborów parlamentarnych: w państwach europejskich i południowoamerykańskich
P Uziębło
Wolters Kluwer, 2012
46*2012
Inicjatywa ustawodawcza obywateli w Polsce na tle rozwiązań ustrojowych państw obcych
P Uziębło
Department of Constitutional Law and Political Institutions, 2006
452006
Ustawa o referendum lokalnym: komentarz
P Uziębło
Wolters Kluwer Polska, 2008
402008
Inicjatywa ustawodawcza obywateli. Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. z komentarzem
P Uziębło
Wydawnictwo Sejmowe, seria MacroLex, 2008
18*2008
Ustawa z 1999 roku o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli
P Uziębło
Przegląd Sejmowy, 39, 2000
162000
Kilka uwag o „nowych” instrumentach partycypacji mieszkańców na poziomie samorządowym,[in:] Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi …
P Glejt, P Uziębło
R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław, 2018
15*2018
Opinia prawna w sprawie zmian w kodeksie wyborczym wprowadzanych ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r
P Uziębło
Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa, 2018
152018
Parytety płci i kwoty na listach wyborczych–za i przeciw
P Uziębło
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 41-50, 2010
152010
Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
K Grajewski, J Stelina, P Uziębło
Wydawnictwo Sejmowe, 2014
142014
Odpowiedzialność organów władzy państwowej i ich członków za niekonstytucyjne ograniczenia praw i wolności jednostki w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii
P Uziębło
Przegląd Konstytucyjny 17 (1), 5-28, 2021
122021
Cenzusy wyborcze w XXI w.-potrzeba nowego podejścia
P Uziębło
Centrum Studiów Wyborczych. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet …, 2014
102014
Podstawy ustroju Grenlandii (wybrane zagadnienia)
P Uziębło
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 13-33, 2014
92014
Konstrukcja instytucji demokracji bezpośredniej w Konstytucji RP na tle współczesnych rozwiązań ustrojowych
P Uziębło
Gdańskie Studia Prawnicze 12 (I), 2004
9*2004
Obywatele decydują: obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich
A Rytel-Warzocha, P Uziębło, M Herrmann
Instytut Spraw Obywatelskich, 2017
82017
National Council of the Judiciary as the guardian of the independence of judges and courts in Poland in the light of recent legislative amendments
A Rytel-Warzocha, P Uziębło
The International Conference “European Union’s History, Culture and …, 2017
82017
Zarządzenie referendum ogólnokrajowego na wniosek grupy wyborców
P Uziębło
Referednum ogólnokrajowe w Polsce. wybrane zagadnienia, A. Gajda, A. Rytel …, 2016
82016
Realizacja zasady równości wyborów do organu stanowiącego miast na prawach powiatu
P Uziębło
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 31-54, 2012
82012
Analiza zagrożeń związanych z wprowadzeniem rejestrowania przebiegu głosowania w wyborach w Rzeczypospolitej Polskiej
P Uziębło
Fundacja im. Stefana Batorego, 2018
72018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20