Follow
bệnh sùi mào gà
bệnh sùi mào gà
bệnh sùi mào gà
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
KHẢO SÁT CÁC BIẾN THỂ ĐA HÌNH ĐƠN NUCLEOTIDE RS2304365 CỦA GEN ST18 VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN PEMPHIGUS VULGARIS VIỆT NAM
PS Long, NM Vinh, CV Trở, HTX Tâm
Tạp chí Y học Việt Nam 530 (1B), 2023
2023
Thực trạng sợ corticosteroid bôi ở bệnh nhân viêm da cơ địa tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh
NM Vinh, NTM Hạnh, CQ Khánh, CV Trở
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2022
2022
Nồng độ TNF- huyết thanh của bệnh nhân bạch biến tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh
NM Vinh, NC Lý, CV Trở
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2021
2021
Chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân nam sùi mào gà tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh
CV Trở, D Thắng
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2020
2020
Nồng độ hs-CRP trong huyết thanh bệnh nhân dị ứng thuốc tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh
CV Trở, NH Hà, TN Ánh
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2020
2020
Hiệu quả phương pháp tiêm phức hợp 5-fluorouracil và hyaluronidase trong điều trị sẹo lồi do bệnh trứng cá
CV Trở, NTD Thu, TN Ánh
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2020
2020
Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng của bệnh nhân nấm da do vi nấm sợi tại Bệnh viện Da liễu tỉnh Bình Thuận năm 2019
CV Trở
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2020
2020
Đánh giá hiệu quả điều trị nấm móng do vi nấm sợi bằng laser CO2 vi điểm phối hợp với clotrimazole thoa tại chỗ
CV Trở, NM Sương
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2020
2020
So sánh hiệu quả của phương pháp phá hủy mầm sinh móng bằng laser CO2 và dung dịch phenol 88% trong điều trị móng chọc thịt
NT Hào, ĐTT Tâm, CV Trở, NTN Huyền
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2020
2020
Nồng độ interleukin 17 huyết thanh của bệnh nhân mày đay mạn tính tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh
CV Trở, ĐTT Thanh, NT Hào, PV Bắc
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2020
2020
Đề kháng insulin trên bệnh nhân bệnh trứng cá thông thường
CV Trở, QTN Mai, NT Hào, TN Ánh
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2020
2020
Nghiên cứu genotype HPV và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân nam bị sùi mào gà tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh
CV Trở, D Thắng
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2019
2019
Nồng độ interleukin-8 trên bệnh nhân bệnh trứng cá thông thường tại Bệnh viện Da liễu TP. Hồ Chí Minh
CV Trở, NVT Trúc
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2019
2019
Lo âu, trầm cảm ở bệnh nhân mụn trứng cá đang uống isotretinoin
NT Quỳnh, CV Trở
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2019
2019
Đặc điểm bệnh nhân phong của tỉnh Bình Thuận năm 2018-2019
CV Trở
Journal of 108-Clinical Medicine and Phamarcy, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15