Sekot
Baiba Bela
Nosaukums
Citēts
Citēts
Gads
Relationship between personal and social: strategies of everyday life in the process of radical social changes
B Bela-Krūmiņa
Pro ethnologia 16, 9-19, 2003
212003
Narrative and reality
B Bela
Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society 32 (4), 24-33, 2007
132007
Dzīvesstāsti kā sociāli vēstījumi
B Bela-Krūmiņa
112004
Dzīves kvalitāte Latvijā
B Bela, T Tisenkopfs
Rīga: Zinātne, 129, 2006
82006
Migratory memories between Latvia and Sweden
B Bela, I Garda-Rozenberga, M Zirnīte
Oral History 44 (2), 69.-80., 2016
72016
Labā dzīve: subjektīvie vērtējumi un vīzijas
B Bela
Dzīves kvalitāte Latvijā, 38-60, 2006
72006
Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par zviedriem
B Bela
Rīga: Zinātne, 2010
62010
Research Opportunities of Life Stories: Everyday History
E LIFE
ELORE (ISSN 1456-3010) 13, 1, 2006
62006
Dzıves kvalitate Latvija [Quality of life in Latvia]
B Bela, T Tisenkopfs
Riga: Zinatne, 2006
62006
Augstskolas reģionos: zinašanu un prakses mijiedarbe
T Tisenkopfs, B Bela, I Kunda
Rīga: Zinātne, 2011
52011
Oral history: migration and local identities
I Garda Rozenberga, M Zirnite
Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia, 2011
52011
Exile as a catalyst for values
B Bela
na, 2008
52008
Poliphony of Latvian Identity: The Latvian Community in Sweden
B Bela
Humanities and Social Sciences: Latvia 2, 39-60, 2008
52008
Social sustainability and social security of territories: methodology of analysis and relevance for development
B Bela, L Rasnača
ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT. Integrated and Sustainable Regional …, 2015
42015
Latvia
B Bela
Human Development Report 2012/2013. Sustainable Nation, 112, 2014
42014
Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2012/2013: Ilgtspējīga nācija
B Bela
LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2013
42013
Everyday life, power, and agency in turbulent Latvia: The story of Otto Irbe
B Bela
Baltic Biographies at Historical Crossroads, 57-72, 2012
42012
Dzīvesstāsti kā resurss sabiedrības izpētē: Nacionālās Mutvārdu vēstures projekts. No: T. Tisenkopfs, sast
B Bela
Socioloģija Latvijā, 2010
42010
Identitātes daudzbalsība Zviedrijas latviešu dzīvesstāstos
B Bela
LZA Vēstis 51 (5/6), 112-129, 1997
41997
Ilgtspējīga attīstība un sociālās inovācijas
B Bela
LU Akadēmiskais apgāds, 2018
32018
Sistēma šobrīd nevar veikt šo darbību. Vēlāk mēģiniet vēlreiz.
Raksti 1–20