Follow
Milena Hadryan
Title
Cited by
Cited by
Year
Historia badań nad zrozumiałością tekstu
E Charzyńska, Ł Dębowski, W Gruszczyński, M Hadryan
Jasnopis czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych, 11-37, 2015
92015
Zrozumiałość, przejrzystość i efektywność indywidualnych produktów emerytalnych w Polsce
J Rutecka-Góra, K Bielawska, M Hadryan, P Kowalczyk-Rólczyńska, ...
Oficyna Wydawnicza SGH, 2020
82020
Demokratyzacja języka urzędowego
M Hadryan
Współczesne tendencje polityki językowej w Szwecji i w Polsce, 2015
82015
Polish-Swedish Translation: A Parametric Approach to Comparison of Legal Terminology
M Hadryan
Wydawnictwo Naukowe CONTACT, 2017
52017
Demokratyzacja języka urzędowego: współczesne tendencje polityki językowej w Szwecji iw Polsce
M Hadryan
Wydawnictwo Naukowe Contact, 2015
52015
Cechy tekstu trudnego.[W:] W
W Gruszczyński, M Hadryan
Gruszczyński, M. Ogrodniczuk (red.). Jasnopis czyli mierzenie zrozumiałości …, 2015
42015
Achievements of the Plain Swedish Movement from the Polish Perspective
M Hadryan
Instytut Językoznawstwa Wydział Neofilologii, UAM, 2009
32009
Readability, efficiency and costliness of individual retirement products in Poland
S Pieńkowska-Kamieniecka, J Rutecka-Góra, P Kowalczyk-Rólczyńska, ...
Equilibrium 16 (1), 2021
22021
Demokratyzacja języka urzędowego. Współczesne tendencje polityki językowej w Szwecji iw Polsce
M Hadryan
22012
Readability, efficiency and costliness of individual retirement products in Poland
S Pienkowska-Kamieniecka, J Rutecka-Gora, P Kowalczyk-Rolczynska, ...
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 16 (1), 45-74, 2021
12021
The Parametrisation of Legal Terminology Concerning Child Maintenance Support in the Swedish and Polish Legal Systems
M Hadryan
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 49 (1), 109-124, 2017
12017
Bailiff enforcement in Poland–Standards of practice, Polish and Swedish legal terms and collocations in the area of debt enforcement
M Hadryan
International Journal of Legal Discourse 1 (1), 133-167, 2016
12016
Compiling terminology in EU directives and national transplant regulations. Case study: Sweden and Poland
M Hadryan
International Journal of Legal Discourse 2 (1), 125-152, 2017
2017
Historia badań nad zrozumiałością tekstu
W Gruszczyński, E Charzyńska, Ł Dębowski, M Hadryan
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015
2015
Wnioski i perspektywy
W Gruszczyński, B Broda, M Hadryan
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015
2015
O prostym języku (klarsprĺk) w szwedzkich tekstach urzędowych na przykładzie struktury decyzji Försäkringskassan
M Hadryan
Acta Sueco-Polonica 19, 71-84, 2013
2013
Tabula Gratulatoria
H AAGE, LG ANDERSSON, N ANTONIUK, K BAK, JAN BALBIERZ, ...
Measuring readability of Polish texts
M Hadryan, B Niton, M Ogrodniczuk
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18