Sekot
Māra Vīksna
Māra Vīksna
LU LFMI LFK
Verificēta e-pasta adrese: lulfmi.lv
Nosaukums
Citēts
Citēts
Gads
The History of the Collection of Folklore in Latvia
M Vīksna
Humanities and Social Sciences Latvia 11, 85-101, 1996
41996
Early History and Work of the Archives of Latvian Folklore
M Vīksna
Folklore Fellows’ Communications 313, 76-99, 2017
32017
Krišjāņa Barona Dainu skapis, tā piepildīšana un likteņgaitas
M Vīksna
No Dainu skapja līdz “Latvju Dainām”, 13-26, 2015
22015
Latviešu folkloras krātuves izveide un darbība
M Vīksna
Latviešu folkloristika starpkaru periodā, 101-150, 2014
22014
Folkloras vākumi Rucavā un Sventājā
M Vīksna
Rucavā, tur Paurupē... Etnogrāfija, folklora, valoda, 144-212, 2007
22007
Tautasdziesma un tā sauktā ziņģe
M Vīksna
Latvijas Vēstnesis, 4., 6.lpp., 1995
21995
Lapas Mārtiņš un folklora
M Vīksna
Latviešu folklora: Tradicionālais un mainīgais, 185-194, 1992
2*1992
Ziņģe un folklorizēšanās
M Vīksna
Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis 10, 56-62, 1987
2*1987
Edīte Hauzenberga-Šturma folkloristikā Edīte Hauzenberga-Šturma in folkloristics
B Reidzāne, R Treija, M Vīksna
NOZĪME UN FORMA, 30-56, 2017
1*2017
Emmas Burkas “dziesmotais ceļš”
M Vīksna
Letonica 29, 152-166, 2015
12015
Atvadoties. [Māra Mende]
M Vīksna
Letonica 38, 265-267, 2018
2018
Roberta Bērziņa atcerei
M Vīksna
Letonica 38, 255-261, 2018
2018
Ludis Berzins (1870-1965)
M Viksna
LATVIAN FOLKLORISTICS IN THE INTERWAR PERIOD, 197-206, 2017
2017
Ludis Bērziņš
M Vīksna
Folklore Fellows’ Communications 313, 197-206, 2017
2017
19. gadsimta nogales nacionālās kustības dalībnieki un viņu paveiktais etnogrāfijas un folkloristikas laukā
M Vīksna
Indivīds. Vēsture. Nācija. Latviešu etnogrāfiskajai izstādei – 120, 45-53, 2017
2017
Latgales baltkrievu tautas gara mantas [Sergejs Saharovs un baltkrievu folklora Latvijā]
M Vīksna
Saprast Baltkrieviju, 48-59, 2017
2017
Nerimtīgā meklētāja
M Vīksna
Novadpētniecība. Mirdza Birzniece. Tradīciju burtnīca, 5-7, 2016
2016
… viņš jau ir diezgan paplats un viltīgs [Recenzija]
M Vīksna
Letonica 33, 169-170, 2016
2016
Kas bez tautasdziesmām atrodas Dainu skapī
M Vīksna
Letonica 33, 9-18, 2016
2016
Folkloristi Mālpilī
M Vīksna
Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads, 215-236, 382-383, 2016
2016
Sistēma šobrīd nevar veikt šo darbību. Vēlāk mēģiniet vēlreiz.
Raksti 1–20