Follow
Enikő Héja
Enikő Héja
Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences
Verified email at nytud.hu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The Role of Parallel Corpora in Bilingual Lexicography.
E Héja
LREC, 2010
272010
Predikátumok és szabad határozók [Predicates and adjuncts]
K Gábor, E Héja
KB120 - A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy …, 2006
122006
Dictionary Building based on Parallel Corpora and Word Alignment
E Héja
XIV. EURALEX International Congress, 314-352, 2010
112010
Clustering Hungarian verbs on the basis of complementation patterns
E Héja
Proceedings of the ACL 2007 Student Research Workshop, 91-96, 2007
102007
Revisiting translational equivalence: Contributions from data-driven bilingual lexicography
E Héja
International Journal of Lexicography 30 (4), 483-503, 2017
82017
Automatically Generated Customizable Online Dictionaries
E Héja, D Takács
EACL 2012, 51-57, 2012
82012
Szaknyelv és korpusznyelvészet
T Váradi, E Héja
Szaknyelvi kommunikáció (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 110 …, 2010
6*2010
An Online Dictionary Browser for Automatically Generated Bilingual Dictionaries
E Héja, T Dávid
Proceedings of the XV. EURALEX International Congress (EURALEX 2012), 468-477, 2012
52012
Sense Disambiguation “Ambiguous Sensation”? Evaluating Sense Inventories for verbal WSD in Hungarian
J Kuti, E Héja, B Sass
Proceedings of LREC 2010 Workshop on Exploitation of Multilingual Resources …, 2010
52010
Nyílt tokenosztályok reprezentációjának technológiája
K Gábor, E Héja, Á Mészáros, B Sass
IKTA-00037/2002, Budapest, Hungary, 2002
52002
Jelentésegyértelműsítés - egyértelmű jelentésítés?
E Héja, J Kuti, B Sass
VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2009), 348-352, 2009
42009
Kötőszók korpuszalapú vizsgálata
K Gábor, E Héja, Á Mészáros
Alexin Z., Csendes D.(szerk..): A Második Magyar Számítógépes Nyelvészeti …, 2003
3*2003
ParancsPULI: Az utasításkövető PULI-modell
ZG Yang, R Dodé, E Héja, LJ Laki, N Ligeti-Nagy, G Madarász, T Váradi
Universití of Szeged, 2024
22024
Automatikusan generált online szótárak: az EFNILEX projekt eredményei
H Enikő, T Bálint
Takács Attila–Vincze Veronika (szerk.) IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti …, 2013
22013
Multilingual term extraction from parallel corpora–A methodology for the automatic extraction of verbal structures and their translation equivalents
T Váradi, E Héja
Magyar Terminológia 4 (2), 226-237, 2011
22011
Többszavas kifejezések kezelése a párhuzamos korpuszokra épülo szótárkészítési módszertanban
H Eniko, S Bálint
Vincze Veronika–Tanács Attila (szerk.): VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti …, 2010
22010
Melléknevek szűk szemantikai osztályainak detekciója a Magyar Nemzeti Szövegtárban jelentés-egyértelműsítés céljából
E Héja, D Takács
VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2010), 360-362, 2010
22010
Lexikon a nyelvtechnológiában
K Gábor, E Héja, J Kuti, V Nagy, T Váradi
Strukturális magyar nyelvtan IV. A lexikon szerkezete., 853-893, 2008
2*2008
Language report hungarian
K Jelencsik-Mátyus, E Héja, Z Varga, T Váradi
European Language Equality: A Strategic Agenda for Digital Language Equality …, 2023
12023
An Unsupervised Approach to Characterize the Adjectival Microstructure in a Hungarian Monolingual Explanatory Dictionary
E Héja, N Ligeti-Nagy, L Simon, V Lipp
Lexical Computing, 2023
12023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20