Sekot
Ingūna Daukste Silasproģe
Ingūna Daukste Silasproģe
Senior researcher; Institute of Literature, Folklore and Art at the University of Latvia
Verificēta e-pasta adrese: lulfmi.lv - Mājaslapa
Nosaukums
Citēts
Citēts
Gads
Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu gados Vācijā: 1944-1950
I Daukste-Silasprog̓e
Zinātne, 2002
82002
Tāla zeme, tuvi ļaudis: Latvieši austrālijā: dzive, literārais process, personības
I Daukste-Silasprog̓e
Latviajas Universitāte, Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014
22014
AUSTRALIAN LANDSCAPE THROUGH THE EYES OF LATVIAN WRITERS.
I Daukste-Silasproģe
Comparative Studies (1691-5038) 5 (2), 2013
22013
Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā, 1950-1965
I Daukste-Silasprog̓e
Valters un Rapa, 2007
22007
Atgriešanās Rīgā: sava un svešā disonance. Ieskats latviešu trimdas prozas tekstos
I Daukste-Silasproģe
Kultūras studijas 13 (13), 132-142, 2021
2021
In a boat across the Baltic Sea
I Daukste-Silasproģe
Latvian Academy of Sciences. Yearbook 2021, 65-69, 2021
2021
Rīga Andreja Johansona dzīves un daiļrades kartē
I Daukste-Silasproģe
Letonica, 50-65, 2021
2021
Starp pagātni un tagadni: Gunara Janovska prozas šķautnes
I Daukste-Silasproģe
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. Rakstu krājums 26, 85-96, 2021
2021
I am unravelling my horizons
I Daukste-Silasproģe
Experience and viewsL 100th birthday of poet Velta Sniķere, 14-17, 2020
2020
Andreja Johansona jaunības gadu Rīga: atmiņas un kultūrvēsturiskas impresijas
I Daukste-Silasproģe
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. Rakstu krājums 25, 85-98, 2020
2020
Kārļa Skalbes bēgļa ceļš uz Zviedriju: no individuāla pārdzīvojuma līdz kolektīvām atmiņām
I Daukste-Silasproģe
Letonica, 61-75, 2020
2020
Bēgļi Zviedrijā: dzīves telpa starp robežām (rakstnieka Alfreda Dziļuma piemērs)
I Daukste-Silasproģe
Robeža un diaspora. Literatūra un kultūra IV. Literatūra un kultūra: process …, 2019
2019
Gaidot laivu. Latviešu rakstnieki bēgļu ceļos Zviedrijā
DS Inguna
2019
Juris Kronbergs: ‘in the space between my Latvian / and my Swedish writing’.
DS Inguna
Across Borders VII: Cultures in dialogue. Krosno 2017. Prace naukowo …, 2018
2018
Jāņa Jaunsudrabiņa ikdienas skicējumi
I Daukste-Silasproģe
Jaunā Gaita, 22-30, 2017
2017
“Trīs dienas nodzīvotas latviešu sabiedrībā”
DS Inguna
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums 22, 92–110, 2017
2017
Starp diviem krastiem. Bēgļu izjūtu dokumentējums literatūrā.
DS Inguna
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Robeža un diaspora …, 2017
2017
The Road into the Unknown: the Documentation of Latvian Refugees’ Feelings in Literature (Sweden, Australia, 1940s.)
DS Inguna
Perspectives of Baltic Philology III; Apocalypsy bałtyckich światỏw / The …, 2017
2017
Padomju realitātes konstruēšana latviešu trimdas romānos.
DS Inguna
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums, 89–106, 2016
2016
Artura Baumaņa personības dažādās šķautnes
DS Inguna
Letonica, 117-134, 2016
2016
Sistēma šobrīd nevar veikt šo darbību. Vēlāk mēģiniet vēlreiz.
Raksti 1–20