Ingūna Daukste Silasproģe
Ingūna Daukste Silasproģe
Senior researcher; Institute of Literature, Folklore and Art at the University of Latvia
Verificēta e-pasta adrese: lulfmi.lv - Mājaslapa
Nosaukums
Citēts
Citēts
Gads
Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu gados Vācijā: 1944-1950
I Daukste-Silasprog̓e
Zinātne, 2002
72002
Tāla zeme, tuvi ļaudis: Latvieši austrālijā: dzive, literārais process, personības
I Daukste-Silasprog̓e
Latviajas Universitāte, Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014
22014
AUSTRALIAN LANDSCAPE THROUGH THE EYES OF LATVIAN WRITERS.
I Daukste-Silasproģe
Comparative Studies (1691-5038) 5 (2), 2013
22013
Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā, 1950-1965
I Daukste-Silasprog̓e
Valters un Rapa, 2007
22007
Gaidot laivu. Latviešu rakstnieki bēgļu ceļos Zviedrijā
DS Inguna
2019
Juris Kronbergs: ‘in the space between my Latvian / and my Swedish writing’.
DS Inguna
Across Borders VII: Cultures in dialogue. Krosno 2017. Prace naukowo …, 2018
2018
“Trīs dienas nodzīvotas latviešu sabiedrībā”
DS Inguna
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums 22, 92–110, 2017
2017
Starp diviem krastiem. Bēgļu izjūtu dokumentējums literatūrā.
DS Inguna
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Robeža un diaspora …, 2017
2017
The Road into the Unknown: the Documentation of Latvian Refugees’ Feelings in Literature (Sweden, Australia, 1940s.)
DS Inguna
Perspectives of Baltic Philology III; Apocalypsy bałtyckich światỏw / The …, 2017
2017
Padomju realitātes konstruēšana latviešu trimdas romānos.
DS Inguna
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums, 89–106, 2016
2016
Artura Baumaņa personības dažādās šķautnes
DS Inguna
Letonica, 117-134, 2016
2016
Valoda un tradīcijas kā robeža starp jaunatbraucējiem un mītnes zemi: latviešu trimdas prozas tekstu un ikdienas dzīves aspekts.
DS Inguna
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas: zinātnisko rakstu …, 2016
2016
Rainis un vācu literatūra: saskarsmes punkti.
Daukste-Silasproģe
“Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks”. Rainim 150: rakstu krājums, 223–243, 2015
2015
“Es neesmu latvietis. Mani vecāki ir latvieši”. Jauna paaudze trimdā ikdienā un literārā konturējumā.
DS Inguna
Letonica, 115–133, 2015
2015
Dzīvošana robežās: latviešu trimdas literatūras aspekts.
DS Inguna
Robeža un diaspora literatūrā un kultūrā. Literatūra un kultūra: process …, 2015
2015
Rainim 150:" Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks": rakstu krājums
I Daukste-Silasproģe, G Grīnuma, V Hausmanis
Latvijas Universitāte, Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015
2015
Literāras tikšanās. Imants Ziedonis Austrālijā.
DS Inguna
Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš: zinātnisku rakstu …, 2014
2014
Šaubīties un tomēr ticēt: meklējot Dievu, sevi un Ziemassvētku noskaņu Austrālijas vasarā.
DS Inguna
Reliģija un literatūra: rakstu krājums., 35–56, 2014
2014
Uz tālo zemi. Dažas epizodes Austrālijas latviešu dzīvē
DS Inguna
Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: rakstu krājums. 19, 71–87, 2014
2014
Latviešu trimdas prozas tekstu šolaiku lasījums. Vides un laikmeta aspekts. Latvija ārpus Latvijas.
DS Inguna
Kultūra, vēsture, emigrācija un nacionālā identitāte: konferences rakstu …, 2014
2014
Sistēma šobrīd nevar veikt šo darbību. Vēlāk mēģiniet vēlreiz.
Raksti 1–20