Ilze Auziņa
Ilze Auziņa
Matemātikas un informātikas institūts, Latvijas Universitāte
Verificēta e-pasta adrese: lumii.lv
Nosaukums
Citēts
Citēts
Gads
Latviešu valodas gramatika
I Auziņa, I Breņķe, J Grigorjevs, I Indričāne, B Ivulāne, A Kalnača, L Lauze, ...
LU Latviešu valodas institūts, 2013
442013
Designing the Latvian speech recognition corpus
M Pinnis, I Auziņa, K Goba
Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and …, 2014
352014
Latviešu valodas prasmes līmeņi: pamatlīmenis A1, A2, vidējais līmenis B1, B2
A ŠALME, I AUZIŅA
Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2016
9*2016
Latvian text-to-speech synthesizer
M Pinnis, I Auziņa
Human Language Technologies–The Baltic Perspective, 69-72, 2010
92010
Language Resources and Technology for the Humanities in Latvia (2004–2010)
I Skadiņa, I Auziņa, N Grūzītis, K Levāne-Petrova, G Nešpore, R Skadiņš, ...
Human Language Technologies–The Baltic Perspective, 15-22, 2010
92010
Tēzaurs. lv: the Largest Open Lexical Database for Latvian
A Spektors, I Auziņa, R Darģis, N Gruzitis, P Paikens, L Pretkalniņa, ...
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
82016
Multidimensional ontologies: integration of Frame semantics and ontological semantics
G Bārzdiņš, N Grūzītis, G Nešpore, B Saulīte, I Auziņa, K Levāne-Petrova
Proceedings of the 13th EURALEX International Congress, 277-283, 2008
82008
Designing a speech corpus for the development and evaluation of dictation systems in Latvian
M Pinnis, A Salimbajevs, I Auziņa
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
72016
Latviešu valodas prasmes līmeņi: augstākais līmenis C1, C2. Vadlīnijas
A Šalme, I Auziņa
Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2016
72016
The use of text alignment in semi-automatic error analysis: use case in the development of the corpus of the Latvian language learners
R Darģis, I Auziņa, K Levāne-Petrova
Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources …, 2018
52018
Comparison of rule-based and statistical methods for grapheme to phoneme modelling
I Auziņa, M Pinnis, R Darģis
Human Language Technologies–The Baltic Perspective-Proceedings of the Sixth …, 2014
52014
Towards named entity annotation of Latvian National Library corpus.
P Paikens, I Auzina, G Garkaje, M Paegle
Baltic HLT, 169-175, 2012
52012
Demonstration of resources and applications at the Artificial Intelligence Laboratory, IMCS, UL
N Grūzītis, I Auziņa, S Bērziņa-Reinsone, K Levāne-Petrova, E Milčonoka, ...
Proceedings of the first Baltic conference ‘Human Language Technologies—the …, 2004
52004
Annotation of the corpus of the Saeima with multilingual standards
R Darģis, I Auziņa, U Bojārs, P Paikens, A Znotiņš
Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources …, 2018
42018
Latviešu valodas fonētiski fonoloģiskie procesi un likumi
I Auziņa
Latviešu valodas gramatika, 80-95, 2013
42013
Latviešu valodas prasmes līmeņi. Pamatlīmenis A1, A2
A Šalme, I Auziņa
Rīga: LVA, 2013
42013
Latvian Text-to-Speech System
I Auzina
Proceedings of the first Baltic conference ‘Human Language Technologies—the …, 2004
42004
Quality focused approach to a learner corpus development
R Darģis, I Auziņa, K Levāne-Petrova, I Kaija
Proceedings of the 12th Language Resources and Evaluation Conference, 392-396, 2020
32020
Ontological word sense disambiguation for discourse representation
G Bārzdiņš, N Grūzītis, G Nešpore, B Saulīte, I Auziņa, K Levāne-Petrova
Proceedings of the 3rd Baltic Conference on Human Language Technologies, 33-40, 2007
32007
ParliSearch-A System for Large Text Corpus Discourse Analysis.
R Dargis, G Rabante-Busa, I Auzina, S Kruks
Baltic HLT, 115-121, 2016
22016
Sistēma šobrīd nevar veikt šo darbību. Vēlāk mēģiniet vēlreiz.
Raksti 1–20