Sekot
Ilze Auziņa
Ilze Auziņa
Institute of Mathematics and Computer Science (IMCS), University of Latvia
Verificēta e-pasta adrese: lumii.lv
Nosaukums
Citēts
Citēts
Gads
Latviešu valodas gramatika
I Auziņa, I Breņķe, J Grigorjevs, I Indričāne, B Ivulāne, A Kalnača, L Lauze, ...
LU Latviešu valodas institūts, 2013
612013
Designing the Latvian Speech Recognition Corpus.
M Pinnis, I Auzina, K Goba
LREC, 1547-1553, 2014
402014
Tēzaurs. lv: the Largest Open Lexical Database for Latvian
A Spektors, I Auziņa, R Darģis, N Gruzitis, P Paikens, L Pretkalniņa, ...
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
172016
Annotation of the corpus of the Saeima with multilingual standards
R Darģis, I Auziņa, U Bojārs, P Paikens, A Znotiņš
Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources …, 2018
102018
Designing a speech corpus for the development and evaluation of dictation systems in Latvian
M Pinnis, A Salimbajevs, I Auziņa
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
92016
Latviešu valodas prasmes līmeņi: pamatlīmenis A1, A2, vidējais līmenis B1, B2
A ŠALME, I AUZIŅA
Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2016
9*2016
Latvian text-to-speech synthesizer
M Pinnis, I Auziņa
Human Language Technologies–The Baltic Perspective, 69-72, 2010
92010
Language Resources and Technology for the Humanities in Latvia (2004–2010)
I Skadiņa, I Auziņa, N Grūzītis, K Levāne-Petrova, G Nešpore, R Skadiņš, ...
Human Language Technologies–The Baltic Perspective, 15-22, 2010
92010
Multidimensional ontologies: integration of Frame semantics and ontological semantics
G Bārzdiņš, N Grūzītis, G Nešpore, B Saulīte, I Auziņa, K Levāne-Petrova
Proceedings of the 13th EURALEX International Congress, 277-283, 2008
92008
Towards named entity annotation of Latvian National Library corpus.
P Paikens, I Auzina, G Garkaje, M Paegle
Baltic HLT, 169-175, 2012
82012
Quality focused approach to a learner corpus development
R Darģis, I Auziņa, K Levāne-Petrova, I Kaija
Proceedings of the Twelfth Language Resources and Evaluation Conference, 392-396, 2020
72020
Latviešu valodas prasmes līmeņi: augstākais līmenis C1, C2. Vadlīnijas
A Šalme, I Auziņa
Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2016
72016
Creation of Language Resources for the Development of a Medical Speech Recognition System for Latvian.
R Dargis, N Gruzitis, I Auzina, K Stepanovs
Baltic HLT, 135-141, 2020
62020
The use of text alignment in semi-automatic error analysis: use case in the development of the corpus of the Latvian language learners
R Darģis, I Auziņa, K Levāne-Petrova
Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources …, 2018
62018
Comparison of rule-based and statistical methods for grapheme to phoneme modelling
I Auziņa, M Pinnis, R Darģis
Human Language Technologies–The Baltic Perspective-Proceedings of the Sixth …, 2014
62014
Clarin in Latvia: From the preparatory phase to the construction phase and operation
I Skadiņa, I Auziņa, N Grūzītis, A Znotiņš
Proceedings of the 5th Conference on Digital Humanities in the Nordic …, 2020
52020
Demonstration of resources and applications at the Artificial Intelligence Laboratory, IMCS, UL
N Grūzītis, I Auziņa, S Bērziņa-Reinsone, K Levāne-Petrova, E Milčonoka, ...
Proceedings of the first Baltic conference ‘Human Language Technologies—the …, 2004
52004
Latvian National Corpora Collection–Korpuss. lv
B Saulīte, R Darģis, N Gruzitis, I Auziņa, K Levāne-Petrova, L Pretkalniņa, ...
Proceedings of the Thirteenth Language Resources and Evaluation Conference …, 2022
42022
Laipa, A 1: latviešu valoda: mācību grāmata
I Auzin̦a
Latviešu valodas aģentūra, 2014
42014
Latviešu valodas fonētiski fonoloģiskie procesi un likumi
I Auziņa
Latviešu valodas gramatika, 80-95, 2013
42013
Sistēma šobrīd nevar veikt šo darbību. Vēlāk mēģiniet vēlreiz.
Raksti 1–20