Follow
Gerhard B van Huyssteen
Gerhard B van Huyssteen
Professor in Afrikaans Linguistics, North-West University, South Africa
Verified email at nwu.ac.za - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The South African Human Language Technology Audit
AS Grover, GB Van Huyssteen, MW Pretorius
Language resources and evaluation 45 (3), 271-288, 2011
482011
The vowels of BSAE: Current knowledge and future prospects
B Van Rooy, G Van Huyssteen
South African Journal of Linguistics 18 (sup38), 15-33, 2000
432000
Speech technology for information access: a South African case study
E Barnard, MH Davel, GB Van Huyssteen
2010 AAAI Spring Symposium Series, 2010
392010
A voice service for user feedback on school meals
AS Grover, K Calteaux, E Barnard, G van Huyssteen
Proceedings of the 2nd ACM Symposium on Computing for Development, 1-10, 2012
202012
Classification of noun-noun compound semantics in Dutch and Afrikaans
B Verhoeven, W Daelemans, G van Huyssteen
Proceedings of the Twenty-Third Annual Symposium of the Pattern Recognition …, 2012
202012
Rule-based conversion of closely-related languages: a Dutch-to-Afrikaans convertor
GB Van Huyssteen, S Pilon
Annual symposium of the Pattern Recognition Association of South Africa 20 …, 2009
182009
Motivating the composition of Afrikaans reduplications: a cognitive grammar analysis
G Van Huyssteen
Studies in linguistic motivation, 269, 2004
172004
Improving a spelling checker for Afrikaans
M van Zaanen, G van Huyssteen
Language and Computers 47 (1), 143-156, 2003
162003
Automatic lemmatization in Setswana: towards a prototype
K Brits, R Pretorius, GB van Huyssteen
South African Journal of African Languages 25 (1), 37-47, 2006
152006
Learning compound boundaries for Afrikaans spelling checking
G Van Huyssteen, M Van Zaanen
Pre-Proceedings of the Workshop on International Proofing Tools and Language …, 2004
152004
Re-evaluating evaluation metrics for spelling checker evaluations
GB Van Huyssteen, ER Eiselen, MJ Puttkammer
Proceedings of First Workshop on International Proofing Tools and Language …, 2004
152004
Cross-lingual genre classification for closely related languages
D Snyman, GB Van Huyssteen, W Daelemans
Twenty-Third Annual Symposium of the Pattern Recognition Association of …, 2012
132012
Leksikografiese hantering van seksuele uitdrukkings in Afrikaans
GB van Huyssteen
South African Journal of Linguistics 16 (2), 63-71, 1998
131998
Morfologie [Morphology]
GB van Huyssteen
Kontemporêre Afrikaanse Taalkunde [Contemporary Afrikaans Linguistics], 171-208, 2014
12*2014
HLT profile of the official South African languages
AS Grover, GB Van Huyssteen, MW Pretorius
2nd Workshop on African Language Technology, 3-7, 2010
122010
A spellchecker for Afrikaans, based on morphological analysis
GB Van Huyssteen, M van Zaanen
Unknown Publisher, 2003
122003
Die reduplikasiekonstruksie in Afrikaans: enkele aspekte van 'n kognitiewe gebruiksgebaseerde beskrywingsmodel vir Afrikaans [The reduplication construction in Afrikaans …
GB Van Huyssteen
North-West University, 2000
122000
The sexist nature of sexual expressions in Afrikaans
GB Van Huyssteen
Literator 17 (3), 119-136, 1996
121996
AfriBooms: An online treebank for Afrikaans
L Augustinus, P Dirix, D Van Niekerk, I Schuurman, V Vandeghinste, ...
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
112016
Aan die en besig in Afrikaanse progressiwiteitskonstruksies: die ontstaan en ontwikkeling (1) [Aan die and besig in Afrikaans progressive constructions: origins and development …
A Breed, G Van Huyssteen
Tydskrif vir Geesteswetenskappe 54 (4), 708-725, 2014
11*2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20