Sekot
Baiba Saulīte
Baiba Saulīte
LU MII
Verificēta e-pasta adrese: lumii.lv
Nosaukums
Citēts
Citēts
Gads
Universal Dependencies 2.2
J Nivre, M Abrams, Ž Agić, L Ahrenberg, L Antonsen, MJ Aranzabe, ...
2372018
Vienkārša teikuma komunikatīvā struktūra
B Valkovska, I Lokmane
Latviešu valodas gramatika, 774-800, 2013
75*2013
Creation of a balanced state-of-the-art multilayer corpus for NLU
N Gruzitis, L Pretkalniņa, B Saulīte, L Rituma, G Nešpore, A Znotins, ...
Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources …, 2018
272018
Dependency-based hybrid model of syntactic analysis for the languages with a rather free word order
G Barzdins, N Gruzitis, G Nešpore, B Saulīte
Proceedings of the 16th Nordic Conference of Computational Linguistics …, 2007
262007
Verbalizing ontologies in controlled baltic languages
N Grūzītis, G Nešpore, B Saulīte
arXiv preprint arXiv:1211.0418, 2012
182012
Tēzaurs. lv: the Largest Open Lexical Database for Latvian
A Spektors, I Auziņa, R Darģis, N Gruzitis, P Paikens, L Pretkalniņa, ...
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
172016
Creation of Latvian FrameNet based on universal dependencies
N Gruzitis, G Nespore-Berzkalne, B Saulite
Proceedings of the International FrameNet Workshop (IFNW), 23-27, 2018
102018
Comparison of the SemTi-Kamols and Tesniere’s dependency grammars
G Nešpore, B Saulīte, G Bārzdiņš, N Grūzītis
Proceedings of the 4th International Conference on Human Language …, 2010
102010
Multidimensional ontologies: integration of Frame semantics and ontological semantics
G Bārzdiņš, N Grūzītis, G Nešpore, B Saulīte, I Auziņa, K Levāne-Petrova
Proceedings of the 13th EURALEX International Congress, 277-283, 2008
92008
Universal dependency treebank for Latvian: a pilot
L Pretkalniņa, L Rituma, B Saulīte
Human Language Technologies–The Baltic Perspective, 136-143, 2016
82016
Vārdu secības komunikatīvais aspekts mūsdienu latviešu valodā
B Valkovska
Latvijas Universitāte, 2016
82016
A Prague Markup Language profile for the SemTi-Kamols grammar model
L Pretkalniņa, G Nešpore, K Levāne-Petrova, B Saulīte
Proceedings of the 18th Nordic Conference of Computational Linguistics …, 2011
82011
Deriving enhanced Universal Dependencies from a hybrid dependency-constituency treebank
L Pretkalniņa, L Rituma, B Saulīte
Text, Speech, and Dialogue: 21st International Conference, TSD 2018, Brno …, 2018
72018
Towards a Latvian valency lexicon
G Nešpore, B Saulīte, N Grūzītis, G Garkāje
Human Language Technologies–The Baltic Perspective, 154-161, 2012
72012
Towards a Latvian Treebank
L Pretkalniņa, G Nespore, K Levane-Petrova, B Saulite
Las tecnologías de la información y las comunicaciones: presente y futuro en …, 2011
72011
Teikuma informatīvās struktūras formālie rādītāji latviešu valodā
B Saulīte
Latvijas universitātes raksti 746, 87-93, 2009
52009
Latvian National Corpora Collection–Korpuss. lv
B Saulīte, R Darģis, N Grūzītis, I Auziņa, K Levāne-Petrova, L Pretkalniņa, ...
LREC, 2022
42022
Linguistic Markers of Information Structure in Latvian
B Saulīte
18th International Congress of Linguists, 2008
42008
Ontological word sense disambiguation for discourse representation
G Bārzdiņš, N Grūzītis, G Nešpore, B Saulīte, I Auziņa, K Levāne-Petrova
Proceedings of the 3rd Baltic Conference on Human Language Technologies, 33-40, 2007
42007
Latviešu valodas verbu valences marķēšana
G Nešpore, B Saulīte
Valoda: nozīme un forma, 97-106, 2013
32013
Sistēma šobrīd nevar veikt šo darbību. Vēlāk mēģiniet vēlreiz.
Raksti 1–20