Sekot
Baiba Saulīte
Baiba Saulīte
Citi lietotāja vārdiBaiba Valkovska
LU MII
Verificēta e-pasta adrese: lumii.lv
Nosaukums
Citēts
Citēts
Gads
Universal Dependencies 2.2
J Nivre, M Abrams, Ž Agić, L Ahrenberg, L Antonsen, MJ Aranzabe, ...
2412018
Vienkārša teikuma komunikatīvā struktūra
B Valkovska, I Lokmane
Latviešu valodas gramatika, 774-800, 2013
88*2013
Creation of a balanced state-of-the-art multilayer corpus for NLU
N Gruzitis, L Pretkalniņa, B Saulīte, L Rituma, G Nešpore, A Znotins, ...
Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources …, 2018
322018
Dependency-based hybrid model of syntactic analysis for the languages with a rather free word order
G Barzdins, N Gruzitis, G Nešpore, B Saulīte
Proceedings of the 16th Nordic Conference of Computational Linguistics …, 2007
302007
Tēzaurs. lv: the largest open lexical database for Latvian
A Spektors, I Auziņa, R Darģis, N Gruzitis, P Paikens, L Pretkalniņa, ...
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
192016
Verbalizing ontologies in controlled baltic languages
N Grūzītis, G Nešpore, B Saulīte
arXiv preprint arXiv:1211.0418, 2012
172012
Creation of Latvian FrameNet based on universal dependencies
N Gruzitis, G Nespore-Berzkalne, B Saulite
Proceedings of the International FrameNet Workshop (IFNW), 23-27, 2018
142018
Comparison of the SemTi-Kamols and Tesniere’s dependency grammars
G Nešpore, B Saulīte, G Bārzdiņš, N Grūzītis
Proceedings of the 4th International Conference on Human Language …, 2010
122010
A Prague Markup Language profile for the SemTi-Kamols grammar model
L Pretkalniņa, G Nešpore, K Levāne-Petrova, B Saulīte
Proceedings of the 18th Nordic Conference of Computational Linguistics …, 2011
112011
Deriving enhanced Universal Dependencies from a hybrid dependency-constituency treebank
L Pretkalniņa, L Rituma, B Saulīte
Text, Speech, and Dialogue: 21st International Conference, TSD 2018, Brno …, 2018
102018
Universal Dependency treebank for Latvian: A pilot
L Pretkalniņa, L Rituma, B Saulīte
Human Language Technologies–The Baltic Perspective, 136-143, 2016
102016
Vārdu secības komunikatīvais aspekts mūsdienu latviešu valodā
B Valkovska
Latvijas Universitāte, 2016
102016
Multidimensional ontologies: integration of Frame semantics and ontological semantics
G Bārzdiņš, N Grūzītis, G Nešpore, B Saulīte, I Auziņa, K Levāne-Petrova
Proceedings of the 13th EURALEX International Congress, 277-283, 2008
102008
Towards a Latvian Treebank
L Pretkalniņa, G Nespore, K Levane-Petrova, B Saulite
Las tecnologías de la información y las comunicaciones: presente y futuro en …, 2011
92011
Towards a Latvian valency lexicon
G Nešpore, B Saulīte, N Grūzītis, G Garkāje
Human Language Technologies–The Baltic Perspective, 154-161, 2012
82012
Latvian National Corpora Collection–Korpuss. lv
B Saulīte, R Darģis, N Grūzītis, I Auziņa, K Levāne-Petrova, L Pretkalniņa, ...
LREC, 2022
72022
Latviešu valodas sintaktiski marķētā korpusa gramatikas modelis.
L Rituma, B Saulīte, G Nešpore-Bērzkalne
Language: Meaning & Form/Valoda: Nozime un Forma, 2019
52019
Teikuma informatīvās struktūras formālie rādītāji latviešu valodā
B Saulīte
Latvijas universitātes raksti 746, 87-93, 2009
52009
Tēzaurs. lv 2020
A Spektors, L Pretkalniņa, N Grūzītis, P Paikens, L Rituma, B Saulīte
AiLab IMCS UL, 2019
42019
Linguistic Markers of Information Structure in Latvian
B Saulīte
18th International Congress of Linguists, 2008
42008
Sistēma šobrīd nevar veikt šo darbību. Vēlāk mēģiniet vēlreiz.
Raksti 1–20