Sekot
Kristīne Zaļuma
Kristīne Zaļuma
National Library of Latvia
Verificēta e-pasta adrese: lnb.lv - Mājaslapa
Nosaukums
Citēts
Citēts
Gads
Ieskats Vidzemes muižu bibliotēku likteņos [A view of the fates of estate libraries in Vidzeme, electronic resource]
K Zaļuma
Bibliotēkas Pasaule, 66-74, 2012
1*2012
Ieraudzīt neredzamo
K Zaļuma
Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata: 2021-2022, 16-22, 2022
2022
Vidzemes muižas un to bibliotēkas [Vidzeme estates and their libraries]
K Zaļuma
2022
Kuldīga un Kurzemes-Zemgales hercogiste Eiropā un pasaulē: starptautiskās zinātniskās konferences "Kurzemes un Zemgales hercogistes laiks - unikāls periods pasaules vēsturē" 17 …
EV Sast. I. Rozentāle, rec. K. Zaļuma, G. Straube
2022
Ko darīja remesis un hofmutermans?
K Zaļuma
Ilustrētā Pasaules Vēsture, 10-11, 2021
2021
Grāfi, baroni un hercogi – aristokrātijas nozīme Latvijas kultūrā. Latvijas Radio1 raidījumā “Zināmais nezināmajā”
KZ Sandra Kropa, Sarmīte, Kolāta, Zane Lāce, Imants Lancmanis
https://saite.lv/KDBIH, 2021
2021
Garlība Merķeļa mājskolotāja gadi un dzejas laiks Liepupē (1788-1792) [Garlieb Merkels Hofmeisterjahre und die Zeit des Dichtens in Pernigel]
K Zaļuma
LNB Zinātniskie raksti : Garlībs Merķelis (1769-1850): cilvēks, domātājs …, 2021
2021
Priekšvārds
K Zaļuma
Mašnovskis Vitolds. Muižas Latvijā: vēsture, arhitektūra, māksla …, 2021
2021
Pateicības hronika. Muižu bibliotēku mantojums Latvijā. Referāts
K Zaļuma
Latvijas Piļu un muižu asociācijas 20 gadu jubilejai veltīta starptautiskā …, 2020
2020
Latvijas Nacionālās bibliotēkas veco ēku stāsti. Latvijas Radio1 raidījuma “Kultūrtelpa” piecu raidījumu cikls
KZ Sintija Ambote
https://saite.lv/dFy1S, 2020
2020
Par vēsturnieku Arturu Štālu. Videolekcija "Punctummagazine" sērijā "Sarežģītās vēstures"
K Zaļuma
https://saite.lv/2zuZe, 2020
2020
Bilingvālā izdevumā iznākusi muižnieka Mihala Jana Borha poēma “Varakļānu pils Jūtu dārzs”. Latvijas Radio 1 raidījumā “Kultūras Rondo”
KZ Zigfrīds Muktupāvels, Māris Salējs, Inga Surgunte
https://saite.lv/hGWz6, 2020
2020
Muižu bibliotēku vēstniece
MM Kristīne Zaļuma
Domuzīme, 56-60, https://saite.lv/Rdr07, 2020
2020
Nejaušas satikšanās Bikstos: grāmatās atstātās liecības [Random Meetings in Bixten: Testimonies Left in Books]
K Zaļuma
Grāmata. Zīme. Krāsa: rakstu krājums [Book. Sign. Colour: Collected Articles …, 2020
2020
Bibliotēku mājvietas 19. gadsimta lasītājiem [Where libraries for 19thcentury readers were situated]
K Zaļuma
Lasīšanas pandēmija: Esejas par lasīšanas vēsturi Latvijā = The reading …, 2020
2020
“Praviešu klubs” un bibliotēku kultūra Vidzemē (18. gs. 80.–90. gadi) [“Prophets’ Club” and library culture in Vidzeme (1780s–1790s)]
K Zaļuma
Zinātniskie raksti: Dzejnieks un mākslinieks Karls Gothards Grass (1767–1814 …, 2020
2020
Vidzemes bruņniecība un Latvija: izstādes katalogs = Livländische Ritterschaft und Lettland: Ausstellungskatalog.
etc. Vija Rozentāle, Pārsla Pētersone, Aija Taimiņa Aija, Kristīne Zaļuma
Vidzemes bruņniecība un Latvija : izstādes katalogs = Livländische …, 2020
2020
Nejaušas satikšanās Bikstos: grāmatās atstātās liecības [Random Meetings in Bixten: Testimonies Left in Books]. Summary in English
K Zaļuma
Grāmata. Zīme. Krāsa: rakstu krājums [Book. Sign. Colour: Collected Articles …, 2020
2020
No sabiedrības atmiņas izdzisušās vērtības
KZ Edīte Brikmane
Latvijas Vēstnesis, https://saite.lv/115zP, 2019
2019
“Neredzamā bibliotēka” Latvijas Nacionālajā bibliotēka. Latvijas Radio 2 raidījumā “Nākotnes pietura”
KZ Baiba Palkavniece
https://saite.lv/MQhN6, 2019
2019
Sistēma šobrīd nevar veikt šo darbību. Vēlāk mēģiniet vēlreiz.
Raksti 1–20