Follow
Serpil Koçdar
Serpil Koçdar
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Addressing cheating in e-assessment using student authentication and authorship checking systems: teachers’ perspectives
H Mellar, R Peytcheva-Forsyth, S Kocdar, A Karadeniz, B Yovkova
International Journal for Educational Integrity, 2018
1522018
Measuring Self-Regulation in Self-Paced Open and Distance Learning Environments
S Kocdar, A Karadeniz, A Bozkurt, K Buyuk
The International Review of Research in Open and Distributed Learning 19 (1), 2018
872018
Cheating and plagiarism in e-assessment: Students' perspectives
S Kocdar, A Karadeniz, R Peytcheva-Forsyth, V Stoeva
Open Praxis 10 (3), 221-235, 2018
542018
Pedagogical approaches for e‐assessment with authentication and authorship verification in Higher Education
A Okada, I Noguera, L Alexieva, A Rozeva, S Kocdar, F Brouns, ...
British Journal of Educational Technology 50 (6), 3264-3282, 2019
502019
Social networking sites as communication, interaction, and learning environments: Perceptions and preferences of distance education students
A Bozkurt, A Karadeniz, S Kocdar
Journal of Learning for Development 4 (3), 348-365, 2017
352017
Engineering through distance education in the time of the fourth industrial revolution: Reflections from three decades of peer reviewed studies
S Kocdar, A Bozkurt, T Goru Dogan
Computer Applications in Engineering Education 29 (4), 931-949, 2021
322021
Analysis of the Difficulty and Discrimination Indices of Multiple-Choice Questions According to Cognitive Levels in an Open and Distance Learning Context
S Koçdar, N Karadağ, MD Şahin
Turkish Online Journal of Educational Technology 15 (4), 2016
322016
An examination of Xmoocs: An embedded single case study based on Conole’S 12 dimensions
S Kocdar, MR OKUR, A Bozkurt
Turkish Online Journal of Distance Education 18 (4), 52-65, 2017
312017
Uzaktan eğitim ders kitaplarının geri bildirim açısından değerlendirilmesi: Anadolu Üniversitesi'nin uzaktan eğitim veren işletme iktisat fakülteleri örneği
S Koçdar
PQDT-Global, 2008
292008
Uzman görüşlerine göre Türkiye'de uzaktan eğitim programlarının akreditasyonu
S Koçdar
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
28*2011
Türkiye'deki Açık ve Uzaktan Öğrenme Programlarının bir Analizi: Eğilimler ve Öneriler
S Koçdar, T Görü doğan
ICDET 2015, 2015
242015
Using Facebook for leveraging sense of community in self-paced open and distance learning courses
S Kocdar, A Karadeniz, N Göksel
Kassel University Press GMBH, 2018
232018
Açık ve uzaktan öğrenme araştırmalarında Delfi tekniğinin kullanımı
H Aydın, S Koçdar
Anadolu Üniversitesi, 2013
222013
Çevrimiçi ortamlarda öğrenenlerin öz-yönetim becerilerinin geliştirilmesinde kullanılan stratejiler ve araçlar
S KOÇDAR
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 1 (1), 39-55, 2015
212015
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Sorularla Zenginleştirilmiş Etkileşimli Video Kullanımı
S Koçdar, K Abdulkadir, A Bozkurt, K Büyük
osmangazi üniversitesi sosyal bilimler dergisi 18 (2), 2017
162017
Acceptability of the e-authentication in higher education studies: views of students with special educational needs and disabilities
M Laamanen, T Ladonlahti, S Uotinen, A Okada, D Bañeres, S Koçdar
International Journal of Educational Technology in Higher Education 18, 1-17, 2021
152021
Quality assurance and accreditation of MOOCs: Current issues and future trends
S Kocdar, CH Aydin
Proceedings of Open Education Global, 2015
152015
Supporting learners with special needs in open, distance, and digital education
S Kocdar, A Bozkurt
Handbook of open, distance and digital education, 1-16, 2022
132022
Accreditation of open and distance learning: a framework for Turkey
S Kocdar, CH Aydin
Turkish Online Journal of Distance Education 13 (3), 97-120, 2012
112012
Öğrenenlerin Öz-Yönetimli Öğrenme Becerilerinin Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler Bağlamında İncelenmesi
M Artsın, S Koçdar, A Bozkurt
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (1), 2020
92020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20